1. september 2009

Danske Runeindskrifter er i luften

JellingstenenHvad er det nu der står på Jelling-stenen? Hvordan ser løvefiguren egentlig ud, og hvornår er runestenen rejst? Hvor der før måtte higes og søges i gamle bøger, kan oplysningerne nu klikkes frem på få sekunder i runedatabasen Danske Runeindskrifter der lanceres officielt onsdag den 2. september 2009.

Danske Runeindskrifter er et nyttigt redskab for alle der interesserer sig for runer. Den indeholder mere end 900 danske runeindskrifter fra jernalder, vikingetid og middelalder. Man kan få opdaterede oplysninger om runeindskrifternes læsning og tolkning samt information om genstandenes fundhistorie, bevaringstilstand og opbevaringssted m.m.

Databasen indeholder desuden en stor mængde billeder. Runedatabasen præsenteres via hjemmesiden runer.ku.dk der ud over søgefunktioner også indeholder basisinformation om runer og runeskrift fra jernalder til vikingetid og middelalder.

Danske Runeindskrifter er resultatet af et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet og Nordisk Forskningsinstitut finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og af bevillinger fra museet og universitetet. Samarbejdet omkring databasen vil i de kommende år fortsætte med indtastning af flere oplysninger samt tilføjelse af flere og nye fotos. Desuden vil nyfund løbende blive indtastet således at Danske Runeindskrifter fastholdes som den vigtigste samlede informationskilde om danske runeindskrifter.