3. juli 2017

INSS fusionerer med NFI under ny forkortelse: NorS

Institutfusion

Fra 1. september 2017 er Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) fusioneret med Nordisk Forskningsinstitut (NFI) under navnet Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS).

NorS får til huse i Bygning 22 og 27 på Søndre Campus - som også indtil nu har huset de to institutter INSS og NFI.

Samarbejdsmulighederne er oplagte mellem INSS og NFI. Der bliver tale om Danmarks største nordiske institut som kommer til at rumme førende forskning inden for nordiske sprog, sprogvidenskab, sprogteknologi, litteratur og kultur, fra oldtiden til i dag.

NorS får som sine kerneopgaver uddannelse, forskning og formidling,
samt forvaltning og udvikling af kulturarv og tilvejebringelse af sprogteknologi for Dansk. Det nuværende NFI forvalter og forsker med udgangspunkt i omfattende samlinger af nordiske middelalderhåndskrifter, dansk navnestof, runer, dialektoptegnelser mv., og samlingerne kan i højere grad bringes i spil med fx INSS' fagligheder.

Det samlede institut vil huse en fælles guldgrube af diverse opmærkede korpora (både tekst og tale) og ordbøger, og på basis af fælles faglig og teknologisk ekspertise har det nye institut mulighed for at udvikle en stærk digital forskningsinfrastruktur og kan formidle på nye interaktive måder som gør NorS' materiale digitalt søgbart. NorS' aktiviteter kan fra den 1. september følges via hjemmesiden nors.ku.dk som går i luften 1. september 2017.