21. december 2015

Katrine Kehlet Bechsgaard har forsvaret sin ph.d.-afhandling

Et enstemmigt bedømmelsesudvalg har 21. december godkendt forsvaret af Katrine Kehlet Bechsgaards ph.d.-afhandling Hvorfor skal barnet hedde sådan? En undersøgelse af motiver bag valg af børnenavne og social variation i forhold til navnevalg.

Forsvaret af afhandlingen afslutter et ph.d.-stipendieforløb på Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning.

Bedømmelsesudvalget bestod af lektor Peder Gammeltoft (formand), Københavns Universitet, Dr Gunnstein Akselberg, Universitetet i Bergen og Dr Emilia Aldrin, Högskolan i Halmstad.