30. juni 2017

Laurine Albris indstillet til ph.d.-graden

Stednavne og arkæologi

Sofie Laurine Albris har den 30. juni 2017 forsvaret sin afhandling Stednavne og storgårde i Sydskandinavien i 1. årtusind, og Det Humanistiske Fakultet har efterfølgende indstillet hende til ph.d.-graden.

Læs resumé af afhandlingen

Leder af forsvarshandlingen var lektor Michael Lerche Nielsen, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Bedømmelsesudvalget bestod af lektor Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen (Københavns Universitet), fuldmægtig, ph.d. Lisbeth Eilersgaard Christensen (Styrelsen for Forskning og Uddannelse) og lektor Ola Svensson (Högskolan i Halmstad).