16. december 2014

Nordisk Forskningsinstitut og Center for Sprogteknologi fusionerer

Nyt institut

1. januar 2015 ser et nyt institut dagens lys på fakultetet ved en fusion af Nordisk Forskningsinstitut og Center for Sprogteknologi. En fusion, der kan vise helt nye veje i den humanistiske forskning.

Det nye institut bliver arbejdsplads for ca. 100 medarbejdere under navnet Nordisk Forskningsinstitut med fire afdelinger: Afdeling for Dialektforskning med Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, Afdeling for Navneforskning, Center for Sprogteknologi og Den Arnamagnæanske Samling.

- Rationalet bag fusionen er at skabe et handlekraftigt institut, der kan løfte de mange administrative og strategiske udfordringer, der hører til det at være et institut på Københavns Universitet. Jeg håber, at fusionen kan være en katalysator for endnu stærkere forskningsmiljøer inden for nordiske studier og sprogteknologi – og samtidig vise helt nye veje i kombinationen af de nuværende fagligheder, siger dekan Ulf Hedetoft i forbindelse med fusionen.

- De to institutter har mange områder, hvor der kan skabes inspirerende samarbejde baseret på de aktuelle faglige lighedspunkter og fremtidige udviklingspotentialer, slutter han.

Professor Bolette Sandford Pedersen ved Center for Sprogteknologi tiltræder som institutleder for det nye institut 1. januar 2015:

- Vi ser fusionen som en oplagt mulighed for at øge fokus på forskningsinfrastruktur og digital humaniora – et felt hvor de to institutter til sammen har stor erfaring og omfattende digitale samlinger af tekst, tale og ordbøger.

- Selv om den fysiske institutsamling først finder sted omkring årsskiftet 2015/16, vil vi på det nye institut begynde at udveksle ideer om de faglige synergier allerede nu. Hensigten er dog at bevare Center for Sprogteknologi som faglig enhed, og Nordisk Forskningsinstitut har en afdelingsstruktur, der muliggør det, siger Bolette Sandford Pedersen.

Forskning, uddannelse og formidling

Med fusionen af de to institutter er hensigten også at forankre den nuværende undervisningsportefølje på Nordisk Forskningsinstitut og Center for Sprogteknologi stærkere. Det gælder uddannelsen i IT & Cognition samt de undervisningsaktiviteter, som Nordisk Forskningsinstituts medarbejdere i dag udfører for andre af fakultetets studienævn.

Forankringen indebærer, at det nye institut i løbet af et til to år efter fusionen opretter et studienævn i lighed med de andre institutter på fakultetet – med mulighed for at oprette nye bachelor- eller kandidatuddannelser, der kombinerer det samlede faglige potentiale.

Kontakt

Professor Bolette Sandford Pedersen (institutleder pr. 1/1 2015)
Nordisk Forskningsinstitut
Mail: bspedersen@hum.ku.dk
Telefon: 35 32 90 78