6. juni 2013

NORNA-stipendium 2013

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA) utlyser härmed ett NORNA-stipendium för 2013. Stipendiet om 5 000 svenska kronor är avsett för en yngre forskare (magisterstudent eller doktorand) och ska användas för deltagande i NORNA-symposiet i Halmstad den 6–8 november 2013. Ett anmält föredrag eller en annan presentation vid symposiet är önskvärt. Närmare upplysningar om symposiet finns på NORNA:s webbplats.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av den sökande, en redogörelse för hur deltagandet i symposiet kan främja den sökandes studier/forskning, och andra motiveringar och meriter som den sökande anser kan stöda hans eller hennes ansökan.

Av ansökan ska det vidare framgå:

a) tidigare studier och vetenskaplig verksamhet som har relevans för den sökande, samt på vilken nivå i studierna den sökande befinner sig;
b) en specificerad översikt över vilka utgifter stipendiet ska täcka (uppehälle, deltagaravgift, reseutgifter).

NORNA-stipendiet tilldelas normalt inte samma person flera gånger.

Ansökan sänds till Leila Mattfolk, Leila.Mattfolk@sprakinstitutet.fi, senast den 28 juni 2013. Beslut om utdelning fattas av NORNA-kommittén och meddelas de sökande den 8 juli 2013.

Ytterligare upplysningar kan fås av NORNA:s sekretariat eller av NORNA-kommitténs medlemmar:

 • Terhi Ainiala, Finland (ordförande): tfn (+358) 50 318 52 51; terhi.ainiala@helsinki.fi
 • ersättare: Pamela Gustavsson: tfn (+358) 9 618 774 58; pamela.gustavsson@sls.fi
 • Hallgrímur J. Ámundason, Ísland: tfn (+354) 525 5159; hja@hi.is
 • ersättare: Guðrún Kvaran: tfn (+354) 525 44 32; gkvaran@lexis.hi.is
 • Rikke Steenholt Olesen (vice ordförande), Danmark: tfn (+45) 353-28564; steenhlt@hum.ku.dk
 • Anfinnur Johansen, Færøyene, tlf. (+298) 31 53 04, anfinnurj[at]setur.fo
 • ersättare: Kristin Magnussen: tlf. (+298) 58 04 75 / 35 25 20; Kristinm@setur.fo
 • Inge Særheim, Noreg: tfn (+47) 5183 1018; inge.saerheim@uis.no
 • ersättare: Gudlaug Nedrelid: tfn (+47) 3814 2079; e-post gudlaug.nedrelid@uia.no
 • Maria Löfdahl, Sverige: (+46) 031-10 75 34; maria.lofdahl@sofi.se
 • ersättare: Emilia Aldrin: tfn (+46) 35 16 72 35; emilia.aldrin@hh.se
 • Nuka Möller, Grönland: tfn (+299) 362325; numo@nanoq.gl
 • ersättare: Lisathe Møller Kruse: tfn +299 362324; lisathe@nanoq.gl