19. august 2016

Nye ansigter på NFI

Nyansættelser

Sensommerens komme betyder at vi kan hilse på fire nye medarbejdere på Nordisk Forskningsinstitut: to eksterne lektorer og to internationale stipendiater.

Peter Juel Henrichsen

Peter Juel Henrichsen

NFI's uddannelse i IT & Cogntion får tilgang af to nye eksterne lektorer som starter den 1. september:

Peter Juel Henrichsen er også ansat på Department of International Business Communication på CBS og har som sine primære forskningsområder anvendt taleteknologi, formel semantik og typelogik, menneske-maskine interaktion og web- og tekstmening samt maskinlæring.

Thomas Ousterhout er ph.d.-stipendiat på Center for Sprogteknologi med projekttitlen The temporal and spatial cortical localization for recognition of gesture typers, and their contextual prioritization under automatic processing.

To nye Marie Skłodowska-Curie stipendiater

På Den Arnamagnæanske Samling er der i august ansat to nye Marie Skłodowska-Curie stipendiater som vil være på afdelingen de næste to år:

N. Kıvılcım Yavuz

N. Kıvılcım Yavuz

N. Kıvılcım Yavuz er ansat fra den 15. august. Hendes projekt hedder Textual networks: Transtextual Networks in the European Middle Ages: A Digital Corpus of the Trojan Narrative in Latin Manuscripts.

Kıvılcım har en ph.d. fra Leeds University i England. Hendes afhandling, som hun forsvarede i fjor, har titlen Transmission and Adaptation of the Trojan Narrative in Frankish History between the Sixth and Eleventh Centuries og handlede om overlevering af latinske og oldfranske versioner af fortællingerne om den trojanske krig og dens eftervirkning.

Hun har en BA i Litteraturvidenskab fra Istanbul Bilgi Universitet (2001) og MA i Middelalderstudier fra Leeds (2003). Kıvılcım har en lang række publikationer – såvel om senklassiske- og middelalderlitteratur som moderne kunst, sprog og litteratur – og har undervist og holdt forelæsninger flere steder, hovedsageligt om den trojanske sagnkreds. Hun har i mange år været tilknyttet det store International Medieval Bibliography-projekt i Leeds.

Tarrin Wills

Tarrin Wills

Tarrin Wills er ansat fra den 1. august. Hans projekt hedder LEXICON POETICUM: A lexical resource for Old-Norse Icelandic skaldic poetry and its relevant social fields.

Tarrin har en ph.d. fra University of Sydney, Australien. Hans afhandling, som han forsvarede i 2001, var en udgave af Óláfr Þórðarsons grammatiske afhandling fra midten af 1200-tallet. Fra 2001 til 2007 var han ansat som Research Associate, senere Senior Research Associate, ved University of Sydney i forbindelse med det store internationale forskningsprojekt Norse-Icelandic Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages. I 2007 blev han ansat ved University of Aberdeen som lektor i Early Scandinavian Studies. Fra 2013 har han haft orlov fra sin stilling i Skotland og har været tilknyttet sit gamle universitet i Sydney som Honorary Associate ved Centre for Medieval and Early Modern Studies.

Tarrin har en lang række publikationer – herunder adskillige digitale udgivelser – og har holdt forelæsninger rundt omkring i verden, mest i forbindelse med Skjaldedigtningen, et emne hvori han regnes som en af verdens førende eksperter. Han har tit aflagt besøg her på Den Arnamagnæanske Samling, bl.a. med et længere forskningsophold i årene 2003-2004.