24. juni 2015

Nye ansigter på NFI

Nordisk Forskningsinstitut kan fra september sige velkommen til fire nye ph.d.-studerende:

  • Katarzyna Anna Kapitan som skal arbejde med Hrómundar saga Gripssonar ved Den Arnamagnæanske Samling.
  • Lars Jakob Harding Kællerød som ved Afdeling for Navneforskning skal studere de danske mellemnavnes etablering i 1800-tallet.
  • Marie Herget Christensen som skal arbejde på Afdeling for Dialektforskning med kløvninger i dansk talesprog.
  • Joachim Bingel som på Center for Sprogteknologi i samarbejde med Nota (et statsligt bibliotek der producerer lydbøger mv. til mennesker som ikke læser almindelig trykt tekst) skal arbejde med et projekt finansieret af Trygfonden som omhandler tekstsimplificering for dyslektikere.

Andreas Kirkedal er desuden ansat som 1-årig postdoc på CST fra 15. september, delvist finansieret af MIRSK. Han skal på NFI arbejde med kvaliteten af talegenkendelse på tværs af dialekt og accent; dels i relation til datasociolingvistik i samarbejde med Afdeling for Dialektforskning, dels i relation til CSTs forskning inden for low resource languages.

Ved Den Arnamagnæanske Samling ansættes Sabine Walters som Marie Curie postdoc, og NFI kan også byde velkommen til Ida Hjorth, der ansættes som videnskabelig assistent på Afdeling for Dialektforskning fra 1. juli, og som bl.a. skal arbejde på projekterne Dialekt i periferien og LaPUR.