2. juli 2014

Ph.d.-stipendium inden for sociolingvistik

Ved Nordisk Forskningsinstitut opslås et 3-årigt ph.d.-stipendium til besættelse tidligst 1. november 2014 og senest 1. januar 2015.

Stipendiaten skal arbejde i en nystartet forskningsgruppe, som skal undersøge 'sted' som sociolingvistisk faktor i urbane og rurale områder i Danmark.

Se nærmere på ph.d.-uddannelsens website