12. januar 2012

Prisopgaver for 2012 (frist: 15. jan. 2013)

Der blev ved årsfesten den 18. november 2011 udskrevet prisopgaver for 2012. En af opgaverne er udskrevet af NFI. Den handler om sproglig variation og mobilitet:

Der ønskes en undersøgelse af sproglige konsekvenser af sprogbrugeres geografiske og/eller sociale mobilitet. Undersøgelsen kan være empirisk baseret eller teoretisk diskuterende. Der kan således fokuseres på metodiske og teoretiske udfordringer i tilknytning til studiet af sproglig variation og mobilitet, herunder eksempelvis identitetsmæssige aspekter, ligesom der kan fokuseres på sproglige trækanalyser af mobile sprogbrugeres sprog.

Besvarelserne skal være Det Humanistiske Fakultet i hænde senest tirsdag den 15. januar 2013 klokken 12.00.

Se mere på ku.dk om prisopgaver for 2012