3. december 2008

Dr.phil. Bent Jørgensen ansat som professor i Nordisk navneforskning

Bent JørgensenDr.phil. Bent Jørgensen er pr. dags dato ansat ved Nordisk Forskningsinstitut som professor i Nordisk navneforskning med særlige opgaver inden for Nordisk middelalderfilologi.

Professoratet er 3-årigt med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. Der er givet støtte til stillingen af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Bent Jørgensen har allerede haft en lang og produktiv karriere som navneforsker ved Institut (nu: Afdeling) for Navneforskning på Nordisk Forskningsinstitut hvor han siden 2003 har fungeret som afdelingsleder. Se publikationslisten.

Professoratet dækker i bred forstand området Nordisk middelalderfilologi, men det er etableret med særligt henblik på at opretholde og videreudvikle instituttets forskning, undervisning og formidling i nordiske sted- og personnavne. Stillingen indebærer desuden deltagelse i redaktionen af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs projekt Dansk Sproghistorie og funktion som supervisor for redaktionen af Diplomatarium Danicum, Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgivelse af middelalderlige diplomer.