4. december 2009

Projektmedarbejder til Nordisk Forskningsinstitut

På Afdeling for Navneforskning ved Nordisk Forskningsinstitut er en fuldtidsstilling (37 t/uge) som projektmedarbejder ledig til besættelse fra 1. januar 2010.

Nordisk Forskningsinstitut består af Den Arnamagnæanske Samling, Afdeling for Dialektforskning og Afdeling for Navneforskning med i alt ca. 45 ansatte.

Stillingen er knyttet til projektet DigDag, som løber frem til 30. april 2011, hvorfor ansættelsen er tidsbegrænset i perioden 1. januar 2010 til 30. april 2011.

Opgaver

Du bliver en del af projektgruppen, og dine primære opgaver bliver varetagelse af digitaliseringen af stednavneserien Danmarks Stednavne samt opbyggelse af administrative og geografiske datasæt i samarbejde med projektlederen.

Arbejdet går konkret ud på at sikre, at arbejdsprocessen forløber tilfredsstillende med hensyn til leverancer af data til og fra digitaliseringsinstitutionen samt internt i DigDag.
Kvalitetssikring af data leveret af samme institution indgår også som en delarbejdsopgave, ligesom kontrol af efterbearbejdningsprocessen på projektet. Stillingen inkluderer endvidere formidlingsarbejde på nettet og i publikationer.

Kvalifikationer

Stillingen søges besat af en dygtig medarbejder med erfaring og flair for digitalisering. Du skal være god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt på dansk, idet du selvstændigt skal kunne formidle videnskabeligt arbejde i let forståelig tekst. Det er en fordel, hvis du har erfaring med Københavns Universitets Obvious CMS til redigering af websites, ligesom du meget gerne må have erfaring med grafisk bearbejdning af billedmateriale til webbrug. Da stillingen også inkluderer varetagelse af trykte publikationer, kræves der ydermere erfaring med grafisk opsætning til tryk i såvel Microsofts som Adobes programpakker. '

Du skal være i besiddelse af et godt overblik, logisk sans og være i stand til at arbejde struktureret.

Profil

Stillingen kræver en person med gode samarbejdsevner og overskud. Du skal kunne lide at arbejde både med selvstændige arbejdsområder og med fælles opgaver i nært samarbejde med andre medarbejdere. Det forventes, at du bidrager aktivt til et positivt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig atmosfære.

Vi kan til gengæld tilbyde dig

  • et selvstændigt og udviklende arbejde
  • gode faglige udviklingsmuligheder
  • gode kollegaer og en uhøjtidelig omgangstone
  • en aktiv arbejdsplads i spændende udvikling

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat.
Stillingen er indplaceret i løngruppe III sats 1, med mulighed for forhandling af tillæg.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til projektleder lektor Peder Gammeltoft (35 32 85 70, gammelt@hum.ku.dk) eller institutleder Bente Holmberg (35 32 85 65, holmberg@hum.ku.dk).

Ansøgning

Send elektronisk ansøgning, bilagt CV samt dokumentation for uddannelse, ved at klikke på "send ansøgning" knappen i opslaget på www.ku.dk/stillinger under Det Humanistiske Fakultet. Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest den 17. december 2009. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i ultimo uge 51 og primo uge 52.