21. maj 2014

Alle islændingesagaer nyoversat til dansk

For første gang er samtlige islændingesagaer blevet oversat til mundret dansk, svensk og norsk – også de sagaer der tidligere blev anset for dårlig smag. Lektor Annette Lassen, der har været redaktør på den danske del af det ambitiøse oversættelsesprojekt, præsenterer sammen med oversætterne den nye fembindsudgave af sagaerne ved et seminar på Københavns Universitet 11. juni.

Den nye, komplette danske udgave af islændingesagaerne som netop er udkommet på det islandske Saga Forlag, indeholder historier der aldrig er blevet oversat før. Og flere af de kendte sagaer, fx de berømte Njals Saga og Egils Saga, er for første gang blevet oversat i deres helhed. 2637 sider fylder de 40 sagaer og 49 kortere historier nu.

- I de gamle sagaoversættelser var der ofte udeladt passager som oversætterne ikke syntes var passende, og nogle sagaer blev slet ikke oversat. Det kunne være fordi de blev betragtet som alt for sjofle, voldelige eller overnaturlige for datidens smag. Eller også mente man at de ikke kunne bruges som historiske kilder, for tidligere blev sagaerne primært betragtet som kilder til nordisk historie, ikke som litteratur, forklarer lektor Annette Lassen fra Nordisk Forskningsinstitut, der har været redaktør på de danske oversættelser.

- Men vores nye oversættelser indeholder alle de sagaer og passager som blev bortcensureret før. Det glæder mig at danskerne nu får mulighed for at læse Sagaen om Bård Snefjeldsas som tidligere oversættere ikke mente det gav mening at spilde læsernes tid på. Det samme gælder første del af Grettes Saga. Begge fortællinger var anset for at være for overnaturlige – for fyldt med eventyrlige skabninger og begivenheder. Men de har begge store litterære kvaliteter.

Onsdag den 11. juni præsenterer Annette Lassen, oversætterne, illustrator Karin Birgitte Lund og litterær konsulent Merete Pryds Helle de nye komplette sagaoversættelser på et åbent seminar på Det Humanistiske Fakultet på Amager. Alle interesserede er velkomne. Seminaret vil bl.a. byde på oplæsning, foredrag og diskussion og rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Nyt sprog til gamle klassikere

Redaktør Annette Lassen med det 700 år gamle håndskrift som indeholder Njals Saga

Annette Lassens og oversætternes ambition med de nye versioner af sagaerne har været at de skal være umiddelbart forståelige for nutidige læsere. Derfor har Annette Lassen som redaktør da også valgt at acceptere brug af fremmedord fra græsk, latin og i mindre omfang engelsk, hvilket var utænkeligt tidligere.

- De gamle standardoversættelser som mange kender fra gymnasiet, er 170 år gamle, så sagaerne trængte virkelig til en ny sproglig klædedragt. Vi har med vores oversættelser forsøgt at ramme et moderne, mundret sprog som klinger godt, og som gengiver originalen så tæt som muligt. Det betyder også at vi bruger ord som ikke har nordisk oprindelse, fx fra græsk eller latin, hvis de rammer betydningen mest præcist, siger Annette Lassen.

- Men der er grænser, har vi fundet ud af. Hvis der er for mange engelske låneord i teksten, stejler læserne simpelt hen over det. Så engelske lån har vi måttet holde på et absolut minimum.

Værket kan købes via www.sagaforlag.is til en introduktionspris på 1.685 kr.

Om arbejdet med Islændingesagaerne

Oversættelserne er lavet på baggrund  af 700-800 år gamle håndskrifter der til dagligt befinder sig i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling på Københavns Universitet og på Island. Samlingen er for nylig blevet optaget på Unesco’s liste Memory of the World Register.

Læs mere om sagahåndskrifterne på haandskrift.ku.dk

Bl.a. Karen Bek-Pedersen, Helle Degnbol, Kim Lembek og Erik Skyum-Nielsen har oversat teksterne. Forfatter Merete Pryds Helle har været litterær konsulent.

Bag hele projektet står den islandske forlægger Jóhann Sigurðsson der tidligere har stået for at få sagaerne oversat til engelsk.

Den danske udgivelse er støttet af Statens Kunstfond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden.

Illustrationerne er støttet af Ny Carlsberg Fondet, 15. juni fondet, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Beckett- Fonden og Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde.