30. januar 2015

Sebastian Møller Bak indstillet til ph.d.-graden

Det Humanistiske Fakultet har den 30. januar 2015 indstillet Sebastian Møller Bak til ph.d.-graden for hans afhandling En sammenlignende undersøgelse af syntaktiske træk i middelnedertyske diplomer fra Lübecks kancelli og det kongelige danske kancelli (1400-1449).

Leder af forsvarshandlingen var professor Bent Jørgensen, Nordisk Forskningsinstitut, KU.

Bedømmelsesudvalget bestod af lektor Torben Juel Jensen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU, professor emeritus John Ole Askedal, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo, og lektor emerita Vibeke Winge, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU.