1. august 2008

Studieordning for Skandinaviske manuskriptstudier

Årets sommerskole begynder den 9. august 2008, og her vil der blive tilbudt et kursus i Skandinaviske manuskriptstudier som er normeret til 7,5 ECTS-point.

På kurset vil man lære at læse og transskribere ældre nordiske kildetekster. Desuden vil man tilegne sig kompetencer inden for områder som palæografi, kodikologi, tekstkritik og editionsfilologi. Kurset sigter mod erhvervsmuligheder der kræver en videnskabelig skoling.

Adgangskravet til sommerkurset er en bestået bacheloruddannelse i Dansk eller tilsvarende, og det forudsættes at den studerende kan tilegne sig fagtekster på engelsk, norsk og svensk.

Download studieordningen her.