10. marts 2014

Studentermedhjælp søges til Ømålsordbogen

Studentermedhjælp søges 8 timer om ugen til praktisk arkiv- og leksikografisk arbejde ved Ømålsordbogen, Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut.

Du skal være dansk- eller lingvistikstuderende og mangle mindst 1 år til specialet. Du kan læse om Ømålsordbogen på NFI's hjemmeside og på dialekt.dk. Send en mail med en kort ansøgning (inkl. et kort cv) senest 4. april til Karen Margrethe Pedersen, kmp@hum.ku.dk.