24. maj 2010

Nordmand bliver professor i dansk sprog

Selv om han er fra Norge, ved den nyslåede professor Tore Kristiansen mere om det danske sprog end de fleste danskere. Faktisk er han den første nordmand siden Ludvig Holberg, som bliver professor i dansk. Helt konkret bliver han professor i sociolingvistik, dvs. den sprogforskning, der beskæftiger sig med sociale faktorers betydning for sproget og sprogbrugen.

Tore Kristiansen er ansat på Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet og tilknyttet Danmarks Grundforskningsfonds Center for sociolingvistiske sprogforandringsstudier, hvor han er hovedansvarlig for centrets arbejde med at kortlægge Danmarks forvandling fra dialektsamfund til standardsprogssamfund - et samfund med ét sprog.

Vi både elsker og foragter dialekter

Tore Kristiansen har stået bag en række banebrydende undersøgelser, der viser, at det i meget høj grad er danskernes underbevidste holdninger til deres eget sprog, som styrer sprogets udvikling. 

Når sprogforskerne spørger danskerne direkte, svarer de fleste, at de skam holder meget af dialekterne, og især de unge danskere er rigtige lokalpatrioter og synes bedst om den lokale dialekt.

Men når de samme mennesker bliver sat til at vurdere forskellige danske dialekter, nedvurderer de dialekterne og de lokale udtryk og taler mest positivt om sproget, som det tales i København. Og dét sprog breder sig til det ganske land.

Dansk forskning i international topliga

Tore Kristiansen var den første med en forskningsmodel, der fokuserer på og fanger forskellen på bevidste og underbevidste sprogholdninger. Hans resultater har vakt interesse for at lave lignende undersøgelser i andre lande, og på Kristiansens initiativ er et internationalt samarbejde mellem en række nordiske og andre europæiske landes sprogforskere under opbygning under overskriften SLICE.

De vil undersøge hvad der sker med ideen om et standardsprog i et Europa, hvor medierne giver adgang til mange flere slags sprog end før. Er der stadig ét af dem, der ses som ’det bedste sprog’? Som i Danmark.

Om Tore Kristiansen

  • Maj 2010: Udnævnes til professor i sociolingvistik på Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet: www.nfi.ku.dk
  • Maj 2005: Tilknyttes Sprogforandringscentret, et grundforskningscenter på Københavns Universitet Amager: www.dgcss.hum.ku.dk
  • 1996: udnævnes til lektor ved Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet Amager
  • 1986-89: Kristiansen indsamler materiale til første sprogholdningsundersøgelse som afsluttes med ph.d.-afhandlingen om sproglige normidealer på Næstved-egnen (1991).