1. marts 2012

To lektorater i middelalderfilologi

Ved Nordisk Forskningsinstitut opslås to stillinger som lektor i middelalderfilologi, et i østnordisk (dansk-svensk) og et i vestnordisk (norsk-islandsk) til besættelse pr. 1. juni eller snarest derefter. Ansøgningsfrist er 2. april.

Se nærmere info i KU's jobbank