1. marts 2012

To lektorater i navneforskning

Ved Nordisk Forskningsinstitut opslås to stillinger som lektor i navneforskning til besættelse pr. 1. august 2012 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist er 3. april.

Se nærmere information i KU's jobbank