5. oktober 2011

Priser til to NFI-forskere

Færøsk pris til Jógvan Isaksen

Jógvan Isaksen er tildelt M.A. Jacobsen-prisen på 35.000 kr. for sit arbejde for færøsk bogudgivelse gennem forlaget Mentunargrunnur Studentafelagsins som bidrager til det færøske bogmarked med en bredde og dybde der er i overensstemmelse med demokratisk tænke-, tale- og trykkefrihed.

Prisen blev uddelt af Tórshavns Byråd ved en højtidelighed den 22. september 2011.

Svensk pris til Annette Lassen

Annette Lassen er tildelt en pris af Dag Strömbäcks belöningsfond på 40.000 SKr. for hendes studier af hvordan Odin-skikkelsen fremstilles i middelalderlige kilder, og af hvordan nordiske og europæiske mønstre brydes mod hinanden i norrøne, litterære tekster.

Prisen uddeles af Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ved en højtidelighed i Uppsala den 6. november 2011.