31. oktober 2014

Velux fonden støtter NFI-projekt om dialekt i periferien

Velux fonden har bevilliget 4.994.400 kr. til støtte for projektet Dialekt i periferien som kommer til at ledes af lektor Marie Maegaard fra Nordisk Forskningsinstitut.

Projektets overordnede formål er at besvare spørgsmålet: Hvad er dialekternes aktuelle status og brug i tre danske dialektområder? Projektet vil resultere i en empirisk baseret redegørelse for dialekt i Danmarks periferi, en kritisk gentænkning af centrum-periferi dikotomien i sociolingvistik og dialektologi, en teoretisering af dialekt som en betydningsskabende ressource i globaliseringens tidsalder samt en indskrivning af dialektforskning i 'globaliseringens sociolingvistik'.

Feltarbejdet kommer til at foregå i tre 'perifere' områder i Danmark: Sønderjylland, Vendsyssel og Bornholm, og det inkluderer både unge og ældre dialekttalere. Metoden er etnografisk, og data omfatter optagelser af samtaler og interview samt skriftlig dialekt i sociale medier.