Frans Gregersen

Frans Gregersen

Professor emeritus

 • Uddannet i lingvistik (hovedfag 1973) og sprogpsykologi (sidefag 1978)
 • Kandidatstipendiat (Projekt Skolesprog) på Institut for Anvendt og Matematisk Lingvistik 1974-78
 • Tilknyttet Institut for Nordisk Filologi siden 1979, først et år som adjunkt, siden som lektor.
 • Fra 1989 til 1996 lektor på Institut for Dansk Dialektforskning
 • Fra 1996  til 2018 professor i dansk sprog ved Institut for Nordisk Filologi, senere INSS og sidst NorS
 • Fra 1.5. 2005 til 30.9 2015 tillige centerleder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (INSS og NFI)
 • Sammen med Peter Harder, Birgit Henriksen og Dorte Albrechtsen initiativtager(e) til Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) og medlem af Members Board for forskningsinfrastrukturen LARM 2010-2013
 • Medlem af styregruppen for Centre for Advanced Migration Studies og uddannelsen i Advanced Migration Studies (AMIS), KU (til 2016)
 • HUMANIORAs repræsentant i Københavns Universitets Tenure Track Committee 2014-, og fra 2015 formand for samme
 • Koordinator for nordisk netværk for parallelsproglighed 2011-2013 og mødeindkalder og -leder for Nordisk Ministerråds netværk om samme emne 2014-2017.
 • Leder af forskningsprojektet Danske Stemmer i USA og Argentina, finansieret af A.P. Møllers fond og Carlsbergfondet samt KU 2014-2018
 • Medlem af det mødeforberedende udvalg for Akademisk Råd på HUM 2016-2018
 • Formand for advisory board for projektet INFRASTRUCTURALISM støttet af Carlsbergfondet 2019-2022

Sprogkundskaber

 • Produktivt: Taler: dansk, engelsk og svensk (med accent), dårligt tysk og fransk og endnu værre italiensk og spansk; skriver: dansk, engelsk
 • Receptivt: Læser engelsk, svensk, norsk, tysk og fransk; forstår de nævnte sprog og til en vis grad fransk og italiensk og i endnu mindre grad spansk

Uddannelse

cand.mag. i lingvistik og sprogpsykologi (1973 og 1978), dr. phil. 1991

ID: 12984