Åha, vi er altså på den, for tegnet har delt sig i to: Om altsås udtaler og funktioner

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Hvis man kigger i en dansk ordbog (fx Den Danske Ordbog), præsenteres altså som et enkelt leksem med et særdeles bredt betydningsspænd. Med flere underbetydninger er det meget polysemt, og dets brug spænder fra et adverbial til en dialogisk partikel til et interjektional. Derudover kan man i DanPASS-korpusset observere, at dets udtale varierer fra meget distinkt [ˈalˀsʌ] til stærkt reduceret [a]. Målet med den undersøgelse, vi vil præsentere i denne artikel, er at vurdere, hvorvidt altså stadig kan beskrives som ét polysemt leksem, eller om det er i færd med at splitte sig op i flere tegn. Det gør vi ved at sammenholde udtalen af altså med dets funktion i ytringen vha. et reduktionshierarki, der kvantificerer grader af udtalereduktion. Resultaterne indikerer, at udtalen af altså systematisk korrelerer med dets funktion i ytringen på en sådan måde, at man kan opstille to overordnede klynger for brugen af altså: En sætningsekstern og en sætningsintern. Førstnævnte består af interjektionaler, der udtales komprimeret, dvs. med færre segmenter. Sidstnævnte består af sætningsadverbier og dialogiske partikler, der udtales ekspanderet, dvs. med flere segmenter.
OriginalsprogDansk
TidsskriftNyS
ISSN0106-8040
StatusAfsendt - 2022

ID: 311603340