Er syntaks en flaskehals i forståelsen? En undersøgelse af syntaksens betydning for børns sætningsforståelse

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Denne artikel beskriver to sammenhængende undersøgelser af sætningsforståelse hos 56 børn i femte klasse. I den første testede vi, om visse sætningskonstruktioner var særligt svære for børnene at forstå, når sætningerne blev præsenteret mundtligt og isoleret fra en støttende kontekst. Vi benyttede aktiv- over for passivsætninger (diatese), subjekt- over for objektrelativsætninger og sætninger med præmodificeret nominalled over for sætninger med indskudte relativsætninger. Resultaterne viste, at børnene ved alle tre konstruktionspar havde signifikant sværere ved at besvare spørgsmål, som spurgte til indholdet i de svære sætningskonstruktioner. Børnene var ligeledes gennemsnitligt længere tid om at svare korrekt ved samtlige af de svære konstruktionstyper sammenlignet med ved de lette, dog var denne forskel kun signifikant ved diatese og indskud. I en opfølgende undersøgelse fandt vi, at variationen i børnenes mundtlige sætningsforståelse kunne forklare dele af variationen i deres læseforståelse. Denne samvariation kunne ikke forklares af ordforråd eller hukommelse. Tilsammen peger de to undersøgelser på, at syntaktisk svære sætninger kan udgøre et problem for børn i situationer, hvor de ikke har en kontekst at støtte sig til, samt at disse vanskeligheder hænger sammen med niveauet for deres læseforståelse.
OriginalsprogDansk
TidsskriftNyS
Vol/bind52-53
Sider (fra-til)207-230
Antal sider23
ISSN0106-8040
DOI
StatusUdgivet - 2017

ID: 187552360