Supplering af en igangværende ordbog

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP) er et ordbogsprojekt ved Københavns Universitet som registrerer ordforrådet i oldnordiske prosatekster, overleveret i norske og islandske håndskrifter fra ca. 1150 til slutningen af middelalderen. ONP eksisterer nu som digital online ordbog, som stadig er under udarbejdelse. På nuværende tidspunkt er ca. 50% af opslagsordene blevet redigeret. Den nyeste udgave af ONP online (onp.ku.dk) blev lanceret i 2019 og indeholder adskillige links til andre relevante ressourcer og digitale hjælpemidler (cf. Johannsson et. al. 2021). Således får brugerne adgang til et bredere spektrum af oplysninger om periodens ordforråd end hvad man ellers har kunnet hente i en traditionel ordbog.

Onlineudgaven samler materiale fra den trykte ordbog, alle upublicerede citater fra ordbogens seddelsamling og nye redigerede artikler (cf. Johannsson & Battista 2016). Materialets uhomogene karakter giver nogle udfordringer for både redaktører og brugere. ONP er ikke et færdigt, harmoniseret opslagsværk: hvordan kan den være nyttig for en bruger, når der f.eks. ikke findes definitioner til alle ordene?

I denne præsentation vil vi fokusere på ONP i lys af konferencens tema (leksikografiske udfordringer) og diskutere hvordan man kan supplere manglende leksikografiske oplysninger fra andre digitale kilder. Vi gør rede for hvilke ressourcer der anvendes for at supplere onlineudgaven, både ældre ordbøger, elektroniske udgaver, andre ordbogsprojekter, håndskriftskataloger og billeder mv. Vi vil diskutere hvordan forskellige digitale ressourcer knyttes til artikelstrukturen og dermed tilføjer supplerende leksikografiske oplysninger. Resultatet er, at, selvom ikke alle ordbogsartiklerne i ONP Online er homogene, har brugerne adgang til betydninger og andre historiske og semantiske ressourcer til næsten alle opslagsord, også dem der ikke er færdigredigerede.
Original languageDanish
Publication date2022
Publication statusPublished - 2022
Event16 konferensen om lexikografi i Norden - Lund, Sweden
Duration: 27 Apr 202229 Apr 2022
Conference number: 16
https://nordisk-leksikografi.com/konferenser/konferens-lund-2022/

Conference

Conference16 konferensen om lexikografi i Norden
Number16
CountrySweden
CityLund
Period27/04/202229/04/2022
Internet address

ID: 318020783