Specielt for specialestuderende 2018

Download slides fra dagen her: Del 1, Del 2

Er du nået til det tidspunkt i dit studium, hvor du begynder at tænke mere og mere på specialet? Eller er du måske allerede gået i gang med specialet? Så kom til specialeseminaret 'Specielt for specialestuderende' og bliv klogere på, hvad et speciale er, og hvordan du får en hensigtsmæssig specialeproces.

Dette seminar fokuserer på, hvordan du skriver et godt speciale – både på specialets indhold og form – og på selve arbejdsprocessen.

Emnerne for seminaret er:

  • Hvad er et speciale? Og hvad er et godt speciale?
  • Hvad er en problemformulering?
  • Hvordan kommer man fra ide til problemformulering?
  • Den gode problemformulering
  • Brainstorm, mindmapping, hurtigskrivning og pentagonet
  • Valg af vejleder og brug af vejleder i arbejdsprocessen
  • Indholdselementer i specialet
  • Akademisk sprog
  • Specialeskrivningen som proces, tids- og processtyring

Seminaret afholdes den 7. november 2018, fra kl. 8.00 (præcis) til kl. 15.30, lokale 4A.0.56.

Undervisere er lektor Tanya Karoli Christensen og ph.d.studerende Simon Bierring Lange, begge fra NorS. Studievejledningen ved NorS holder et oplæg den første time fra 8.00 til 9.00.

Seminaret bliver en blanding af underviseroplæg og øvelser, hvor du både arbejder med fælles eksempler og med dine egne tekster og ideer. Med hjem fra seminaret får du brainstorm, mindmap, udkast til pentagon for specialet, udkast til problemformulering, begyndende overblik over opgavens opbygning, udkast til et overblik over arbejdsprocessen og en række andre væsentlige elementer i processen mod at skabe det gode speciale. Derudover medfører seminaret og samværet med andre specialestuderende forhåbentlig også, at du får en stor motivation for at begynde eller fortsætte arbejdet med specialet.

Husk at medbringe to printede eksemplarer af din foreløbige problemformulering til seminaret – også selv om den 'kun' består af stikord. Medbring også gerne en bærbar computer.

Forud for seminaret vil det være en fordel at læse Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens bog Den gode opgave fra forlaget Samfundslitteratur.

Orientér dig eventuelt også på specialesiden på din studieside i KUnet: Audiologopædi, DanskIndoeuropæisk, It and CognitionLingvistik, Sprogpsykologi.