Docent Line Møller Daugaard, VIA (Danmark)

Sproglig mangfoldighed og sproglig praksis i danske pædagogiske institutioner 

Line Møller Daugaard

I denne forelæsning anlægger jeg et tværsnit på det danske uddannelsessystem i lyset af den sproglige mangfoldighed, der er en del af hverdagen i mange pædagogiske institutioner i dag. Gennem analytiske nedslag i den sproglige hverdagspraksis i forskellige pædagogiske institutioner – i vuggestuer og børnehaver, gennem grundskolen og på vej ind i ungdomsuddannelserne – sætter jeg fokus på, hvordan den sproglige mangfoldighed udfolder sig og håndteres i hverdagen i institutionerne, og jeg diskuterer denne sproglige hverdagspraksis i lyset af aktuelle uddannelsespolitiske initiativer. 

Kontakt Line Møller Daugaard.