Faculty of Humanities, UCPH

NORDAND 14


I samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, KU inviterer Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet til den fjortende konference om Nordens sprog som andetsprog NORDAND 14.

Konferencen finder sted 27.-29. maj 2019 på Københavns Universitet, København.

Konferencen dækker de nordiske sprog som andet- og fremmedsprog og flersprogethed i Norden i bred forstand. Bidrag kan fx tematisere sprogtilegnelse, sprogholdninger, sprogideologier, sprogpolitik, uddannelse, literacy, sprog i fag, arbejdsmarkedsrettet sproglæring, andethed og fremmedhed, politiske diskurser, translanguaging, teori i dialog med praksis mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangørgruppen

Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Anne Holmen, Bergþóra Kristjánsdóttir, Elina Maslo, Helene Thise, Juni Søderberg Arnfast, Karen-Margrete Frederiksen, Line Møller Daugaard, Marta Kirilova, Martha Sif Karrebæk, Martin Carlshollt Unger, Mette Ginman, Nina Møller Andersen.

Konference-mail: nordand14@hum.ku.dk.