Professor Tommaso Milani, Göteborg Universitetet (Sverige)

Att queera flerspråkighetsforskning 

Tommaso MilaniHyltenstam, Axelsson och Lindberg poängterar att "området flerspråkighet har under de senaste 40 åren utvecklats till ett omfattande forskningsfält" (2012: 7). Ett flertal studier har belyst psykolingvistiska, språkstrukturella, pedagogiska och sociolingvistiska faktorer i samspelet mellan olika språk på individs- och samhällsnivå. Sociolingvistiska undersökningar har fokuserat särskilt på förhållandet mellan språk och ålder, etnicitet och social klass (jmf forskning om ungdomsspråk). Sexualitet, och dess intersektionalitet med andra sociala kategorier, har istället varit på kanten av den vetenskapliga produktionen om flerspråkighet. Mot denna bakgrund är syftet med denna föreläsning att motverka denna marginalisering genom att "queera" flerspråkighetsfältet. Ett sådant queer perspektiv ges genom en analys av en dokumentär - Oriented - som skildrar livet av tre homosexuella palestinier i Israel. Dessa män "har israeliskt pass, röstar i israeliska val, pratar hebreiska, men de kan och vill inte kalla sig själva för israeler eftersom de är palestinier" (McDonald 2015). Med hjälp av Foucaults begrepp "heterotopi" samt Bucholtz och Halls "taktiker av intersubjektivitet", hävdar jag att Israel är en "homotopi" som skapar komplexa tillhörighetsmönster som uttrycks bland annat genom kodväxling hebreiska-arabiska. Föreläsningen avslutas med några kommentarer om hur ett sådant queer perspektiv kan bidra till nordisk forskning om flerspråkighet/nordiska språk som andraspråk

Kontakt Tommaso Milani.