Studievejledningen

Studievejledningen tilbyder vejledning i dit individuelle uddannelsesforløb, dine muligheder og valg undervejs i studiet, udlandsophold og karriere. Vejledning foregår over telefon og ved drop-in vejledning. Du kan også sende os en mail
Alle medarbejdere har tavshedspligt. Dog har vi pligt til at indberette eksamenssnyd.

Du finder os her

Lokale 22.2.49
Emil Holms Kanal 2, 2300 København S

Tlf.: +45 35 32 83 21
E-mail: nors-studievejl@hum.ku.dk

Åbningstider

Efterårssemestret 2019

Mandag, onsdag og torsdag
Kl. 9-10: Telefoniske henvendelser
Kl. 12.30-15: Drop-in vejledning

Mails besvares inden for fem hverdage.

Lukkedage

Vi har lukket torsdag den 28. november.

Vi har lukket i juleferien – fra fredag den 20. december til torsdag den 2. januar.

Studievejlederne

Maria Ansager Jensen, AC-studievejleder
Lucy Møller, AC-studievejleder
Iben Kjærgaard, AC-studievejleder

Studievejledningen arbejder ud fra faste servicemål.

Hvem er her hvornår?

Studievejlederne har skiftende dage. Har du brug for at tale med en bestemt, så send en mail i god tid og få oplyst, hvornår denne vejleder er på kontoret.