1. december 2017

Martin Sejer Danielsen indstillet til ph.d.-graden

Stednavne og sagn

Martin Sejer Danielsen har den 1. december 2017 forsvaret sin afhandling Da Lille Peder fik Per Lilles Eng i faddergave. Et studie af stednavneforklarende elementer i den folkloristiske genre sagn, og Det Humanistiske Fakultet har efterfølgende indstillet ham til ph.d.-graden.

Martin Sejer Danielsen

Leder af forsvarshandlingen var lektor Janus Spindler Møller, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Bedømmelsesudvalget bestod af lektor Michael Lerche Nielsen, formand (Københavns Universitet), professor emeritus Ulf Palmenfelt (Uppsala Universitet) og forskningsleder, docent Terhi Ainiala (Helsingfors Universitet).

Terhi Ainiala

 Martin Sejer Danielsen