1. oktober 2014

Nye publikationer

De seneste måneder har budt på en række publikationer af forskere fra INSS om nordisk modernistisk litteratur, kvinder i forskning, mentaliseringsteori og samtaleanalyse, innovation, kommunikation, folkeeventyr, sprogning samt kendisserne Suzanne Brøgger, N.F.S.Grundtvig og Sherlock Holmes.

  

Bergur Rønne Moberg har skrevet bøgerne:
"Resten i Vesten. Verdenslitteratur i modernismens margin". Spring (578 s.)
"Perspektiver på Henrik Stangerup - og andre nordiske forfattere". Beewolf (218 s.). Læs mere om bøgerne her.

Den 29. september udgav Gyldendal Louise Zeuthens Suzanne Brøgger-biografi:
"Krukke. En biografi om Suzanne Brøgger"
Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside
Læs og hør mere i Politiken den 24.9P1 SkønlitteraturJyllandsposten 25.9 og Politiken den 19. november i anledning af Brøgger 70-årsdag 18. november.

Bente Rosenbeck har på Museum Tusculanum fået udgivet bogen:
"Har videnskaben køn? Kvinder i forskning".
I anledning af udgivelsen indbød forfatteren til reception på INSS tirsdag den 16. september. Læs pressemeddelse og læs om bogen på forlagets hjemmeside.

"Ideudvikling - en multimodal tilgang til innovationens kreative faser" ved Brian Due blev udgivet på forlaget Samfundslitteratur. Læs mere her.

På Grundtvigs fødselsdag mandag den 8. september udgav Forlaget Spring bogen ”Grundtvig og genrerne” med Sune Auken og Christel Sunesen som redaktører. Bogen er præsenteret på forskergruppen Genrestudiers hjemmeside.

Den 25. august udkom Palle Schantz Lauridsens bog "Sherlock Holmes i Danmark" på forlaget Rosenkilde & Bahnhof. I den anledning var der reception på INSS fredag den 5. september. Hør mere i P1 Eksistens og læs mere her.

"Forståelsens psykologi. Mentalisering i teori og praksis"
- ny bog ved Christina Fogtmann udgivet på forlaget Samfundslitteratur den 15. august. Bogen blev anmeldt af Pia Quist i Weekendavisen den 7. november bl.a. med ordene "HVORDAN skaber vi forståelse mellem hinanden?[...] Det tager sprogpsykologien sig af - et af de mange eksempler på nye såkaldte bindestregslingvistikker, altså forskningsdiscipliner, som kombinerer sprog med andre videnskaber[...] Fogtmanns bindestreg mellem mentaliseringsteori og samtaleanalyse er et eksempel på vellykket tværfaglighed, som bidrager med nye indsigter til både sprogvidenskab og psykologi".

"Organisationskommunikation. Teori og cases om tekst og tale"
Forlaget Samfundslitteratur har også udgivet en ny danskfaglig lærebog med bidrag af Mie Femø Nielsen, Klaus Kjøller, Frans Gregersen og Gitte Gravengaard (INSS). Bogen er redigeret af Helle Petersen (RUC). Alle kapitler i antologien har et tekstnært fokus på sprogets, kulturens og kommunikationsrådgivningens potentialer i organisationer.

Gitte Gravengaard (INSS) har desuden skrevet tre kapitler til bogen
"Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation". Bogen er udkommet på Hans Reitzels forlag og redigeret af David Nicolas Hoppman og Morten Skovsgaard (begge SDU, Journalistik). Bogen er en metodebog til kommunikationstuderende og præsenterer forskningsprocessen fra planlægning til dataindsamling og -analyse og giver indblik i både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

"Globalisering, sprogning og normativitet - online og offline" er redigeret af Janus Spindler Møller og Lian Malai Madsen og udgivet som bind 70 af Københavnerstudier i tosprogethed af Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, 2014.

Königshausen & Neumann har udgivet Knud Wentzels
"Der Goldene Apfel. Die Wirklichkeit des Volksmärchens". Læs mere på forlagets hjemmeside.