13. november 2015

Stort to-bindsværk og disputatsforsvar ved Marianne Stidsen

Forlaget U Press udgiver den 20. november Marianne Stidsens bog ”Den ny mimesis – Virkelighedstolkningen i dansk og nordisk litteratur efter Anden Verdenskrig”.  

Ved et disputatsforsvar den 11. december vil Marianne Stidsen forsvare bogmanuskriptet mhp. erhvervelse af doktorgraden. De officielle opponenter er Professor Per Thomas Andersen (Universitetet i Oslo) og Professor dr. phil. Henk van der Liet (Amsterdams Universitet). Efter forsvaret inviteres til reception på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Læs mere om forsvaret her.

Læs mere om udgivelsen i forlagets pressemeddelelse.