24. juni 2013

Dit sprog røber, om du flytter fra din hjemegn

SÅ'RN.

Allerede mens du er ung og stadig går i skole, kan man høre på dit sprog, om det er mest sandsynligt, at du bliver boende på din barndomsegn eller flytter væk. Det er en af konklusionerne i en ny ph.d.-afhandling, som sprogforsker Malene Monka forsvarede i går på Københavns Universitet.

- Mine undersøgelser viser, at unge mennesker, der ender med at flytte væk for at tage en uddannelse, allerede tidligt orienterer sig væk sprogligt. De taler mindre dialekt og nærmer sig mere rigsdansk end deres sammenlignelige jævnaldrende, forklarer Malene Monka.

Er du studerende og opvokset i et område med dialekt, er chancen for, at du tidligt har orienteret dig mod rigsdansk stor

Er du studerende og opvokset i et område med dialekt er chancen for, at du tidligt har orienteret dig mod rigsdansk stor

Afhandlingens resultater bygger på en undersøgelse fra kommuner i tre forskellige landsdele; Odder ved Århus, Østjylland; Vinderup ved Holstebro, Vestjylland og Tinglev i Sønderjylland. I hver by har nogle af Malene Monkas forskerkollegaer i slutningen af 1970’erne og op igennem 80’erne lavet interview med en stor gruppe informanter, der på det tidspunkt gik i folkeskolens afgangsklasser. Malene Monka har nu, sammen med en kollega fra Syddansk Universitet, lavet en række nye interview med de samme personer, og hun har derpå sammenlignet seks mobile informanter – dvs. personer, der er flyttet – med en gruppe af informanter, der er blevet boende i de tre kommuner. Efterfølgende har hun analyseret og sammenlignet forekomster af en række forskellige dialekttræk i de gamle og nye interview.

Læs resten af pressemeddelelsen

Læs Malene Monkas afhandling (pdf)

Tekst af Pernille Munch Toldam. Foto: Alexander L. D. Ørstrøm Bjødstrup