30. september 2016

Velux Fonden giver millionbevilling til forskning i middelaldertekster

Middelalderforskning

Nordisk Forskningsinstitut har modtaget en bevilling fra Velux Fonden på kr. 5.882.097 til forskningsprojektet Skrift og tekst i tid og rum.

Projektets mål er at skabe et helt nyt og tværvidenskabeligt grundlag for udforskningen af danske tekster fra middelalderen. Det gøres ved at etablere interaktive digitale udgaver af diplomer fra Skt. Clara Kloster i Roskilde, Danmarks største klosterarkiv med mere end 350 diplomer fra perioden 1253–1551.

Skriveren af dette diplom (i forgrunden) fra Clara Klosters arkiv har været tilknyttet klosteret i en længere årrække, og gennem studier af håndskriften har man kunnet fastslå at skriveren også har skrevet Den Arnamagnæanske Lægebog som ses i baggrunden.

Diplomerne befinder sig i dag i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling og er offentlige dokumenter fra middelalderen med juridisk indhold. De har den egenskab at de er tids- og stedfæstede, og de er overleverede i deres originale form, hvad der gør dem til faste referencer for skrift- og teksthistoriske undersøgelser. De er skrevet på dansk og latin og udgør et unikt, samlingshistorisk afgrænset korpus med et ganske varieret indhold.

Et helt nyt grundlag for forskning i middelaldertekster

Projektet vil føre til en række nye metodiske indsigter og erkendelser, bl.a. i relation til kriterier for datering og lokalisering af middelaldertekster, samt kriterier for at man kan identificere den enkelte skriver. Der vil desuden blive udviklet et open source system til at undersøge, udgive og formidle håndskrevne tekster i digitalt og trykt format.

Studiet af diplomernes indhold vil endvidere give et enestående indblik i et middelalderligt nonneklosters forhold, og sidst, men ikke mindst, vil de skrifthistoriske undersøgelser føre til en langt bedre forståelse af skriftens udvikling i Danmark.

Projektet involverer tre af instituttets afdelinger: Den Arnamagnæanske Samling, Afdeling for Navneforskning og Center for Sprogteknologi. Som tværvidenskabeligt humanistisk projekt kombinerer det filologiske, historiske og sprogteknologiske tilgange af såvel kvalitativ som kvantitativ karakter.