Den andens ansigt: Afdækning af deltagerorientering via multimodal interaktionsanalyse.

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Vi præsenterer i denne artikel en systematisk diskussion af, hvordan multimodale
interaktionsanalyser kan udføres ud fra et etnometodologisk og konversationsanalytisk
(EMCA) perspektiv. Vi introducerer til de grundlæggende
metodologiske antagelser og viser igennem tre eksemplariske analyser, hvilke
temaer, problemstillinger og undersøgelsesområder analytikere kan fokusere
på, hvordan de i praksis kan udføres, samt hvilke typer fund og resultater disse
analyser kan generere. Et klassisk tema i metoden er intersubjektivitet, dvs.
hvordan deltagere orienterer sig mod hinanden og skaber forståelse og mening.
Det sker blandt andet ved kropsligt at søge den andens ansigt og øjne for
at sikre modtagelse og respons. Artiklen giver både en anvendelsesorienteret
introduktion til feltet og præsenterer helt ny forskning inden for tre udvalgte
empiriske områder. De analyserede eksempler er fra forskellige interaktionssituationer
mellem henholdsvis kursister og en service-robot, kolleger i et kontorlandskab
samt videomedieret interaktion mellem en borger og en bostøttemedarbejder.
Eksemplerne viser, hvordan deltagere på forskellig vis anvender
kropslige og sproglige ressourcer for at sikre den andens opmærksomhed. I de
tre analyseafsnit er der særligt fokus på deltagernes kropslige orientering mod
hinandens ansigter og blikke. Dermed bidrager artiklen med ny viden om,
hvordan sprog, krop og ting hænger sammen i multimodale gestalter.
Original languageDanish
Article number1
JournalNyS
Volume56
Pages (from-to)10
Number of pages51
ISSN0106-8040
Publication statusPublished - 2019

ID: 225427945