Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter

Danske dialekters hovedinddeling (beskåret)

En generøs bevilling fra Ulla og Børge Andersens fond for sprogvidenskabelig forskning har gjort det muligt at afholde workshoppen Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter.

Workshoppen finder sted 17.-18. juni 2021 i lokale 27.0.17 på Søndre Campus, Københavns Universitet, København.

Idéen til og behovet for workshoppen udspringer af et igangværende forskningsprojekt under det VELUX-finansierede projekt Lyden af Hovedstaden om en sprog- og kulturhistorisk beskrivelse af de københavnske omegnsdialekter. Konkret skal dette projekt kortlægge de københavnske omegnsdialekters særpræg samt deres sprog- og kulturhistorie via en diakron og synkron analyse af hhv. amager- og skovshoveddialekten, herunder rekonstruktion af tidligere ubelagte stadier af disse dialekter via systematisk sammenligning med de omkringliggende dialekter.

Da de nævnte to dialekter i sig selv er forholdsvis sparsomt belagt og beskrevet, og da de synes at være blevet påvirket i varierende grad af nabodialekter østpå (f.eks. bornholmsk og sydsvensk/skånsk), vil det være formålstjenligt for projektet og for det dialektologiske forskningsfelt overhovedet at få igangsat nye og styrket eksisterende dialoger mellem forskere, der beskæftiger sig med disse dialekter samt tilgrænsende dialekter både østpå (bornholmsk og sydsvensk/skånsk) og ”vestpå” (øvrigt sjællandsk ømål).

Alle interesserede dialektologer, sociolingvister, sproghistorikere og øvrige sprogforskere opfordres derfor til at tilmelde sig workshoppen (frist: mandag den 7. juni 2021 kl. 16.00) og deltage i workshoppens 10 foredrag og 4 rundbordsdiskussioner om spændende emner.

Læs mere under fold-ud-punkterne herunder.

 

 

 

Herunder finder du programmet for workshoppens to dage.

I kolonnen 'Ressourcer' kan du downloade materiale tilhørende de enkelte aktiviteter. Abstracts og diskussionsoplæg ligger allerede tilgængelige, og handouts og PowerPoint-præsentationer til foredragene lægges ud, så snart de bliver modtaget:

 

  • A = Abstract
  • D = Diskussionsoplæg til rundbordsdiskussioner
  • H = Handout
  • P = PowerPoint-præsentation 

Torsdag den 17. juni 2021: "Vest for Øresund"

Tidspunkt Aktivitet Ressourcer
9.00 -
9.15
Velkomst
9.15 - 10.00 Asgerd Gudiksen:
Ømålsordbogens samling som sproghistorisk kilde
A P
10.00 - 10.45 Henrik Hovmark:
Dialektoptegnelser fra fiskerlejerne ved Øresund
A
10.45 -
11.00
Formiddagspause
11.00 - 12.00 Rundbordsdiskussion 1:
Sjællandsk, københavnsk og rigsmål
D
12.00 - 12.45 Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen:
Skovshoveddialekten: en lingvistisk beskrivelse
A P
12.45 -
14.00
Frokostpause
14.00 - 14.45 Pia Quist:
Frøuwerne på tjorvet. Hvordan Amager- og Skovshoved-dialekterne forblev in business i indre by København
A
14.45 - 15.45 Rundbordsdiskussion 2:
Traditionelle dialekter i et sociolingvistisk perspektiv
D
15.45 -
16.00
Eftermiddagspause
16.00 - 16.45 Yonatan Goldshtein:
Rekonstruktion af prosodiske forhold
A P
19.00 -

Middag
(se detaljer under menupunktet 'Forplejning')

Fredag den 18. juni 2021: "Øst for Øresund"

Tidspunkt Aktivitet Ressourcer
9.00 -
9.45
Alex Speed Kjeldsen:
Bornholmsk ordbog. Metaordbogen som sproglig ressource
A H
9.45 -
10.30
Alex Speed Kjeldsen:
Gudjimmaswinst æjlle gott gammalt borrijnholmst?
A H
10.30 -
10.45
Formiddagspause
10.45 -
11.45
Rundbordsdiskussion 3:
”Dansk eller svensk?” Østdanske dialekter før og nu og deres placering i det skandinaviske dialektkontinuum
D
11.45 - 12.30 Michael Lerche Nielsen:
Rune-bornholmsk? På sporet af de tidligst kendte bornholmske dialekttræk
A P
12.30 -
13.45
Frokostpause
13.45
14.45
Rundbordsdiskussion 4:
Rekonstruktion af dialekt
D
14.45 -
15.30
Sune Gregersen:
Proksimativt færdig (’lige ved’) i ømål og østdansk

A H

15.30 -
15.45
Eftermiddagspause
15.45 -
16.30
David Håkansson & Henrik Rosenkvist:
Utbrytningar i skånska
A
16.30 -
16.45
Afslutning

 

 

Abstracts til foredragene

Et samlet hæfte med abstracts til alle workshoppens 10 foredrag kan downloades her. Abstractene kan også downloades enkeltvis inde under de enkelte foredrag i programmet.

Diskussionsoplæg til rundbordsdiskussionerne

Ud over foredragene indeholder workshoppen også "rundbordsdiskussioner" om fire emner, som alle workshopdeltagere (med såvel som uden foredrag) forhåbentlig vil bidrage til. Inden diskussionernes start anbefales workshopdeltagerne at have læst diskussionsoplæggene, som kan downloades her eller inde under de enkelte rundbordsdiskussioner i programmet, samt have orienteret sig i følgende materiale, som kan tilgås enten via linkene herunder eller via linkene inde i diskussionsoplæggene:

Rundbordsdiskussion 1: Sjællandsk, københavnsk og rigsmål

Rundbordsdiskussion 2: Traditionelle dialekter i et sociolingvistisk perspektiv

Rundbordsdiskussion 3: ”Dansk eller svensk?” Østdanske dialekter før og nu og deres placering i det skandinaviske dialektkontinuum

Rundbordsdiskussion 4: Rekonstruktion af dialekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshoppen finder sted på Søndre Campus på Københavns Universitet, lokale 27.0.17.

Sådan kommer du til Søndre Campus

Med bus: Bus nummer 33 fra Rådhuspladsen.

Med metro: Tag metroen til Islands Brygge Station (ca. 5 minutters gåtur fra campus-området) eller Amagerbro Station (ca. 10-15 minutters gåtur fra campus-området).

I bil: Søndre Campus råder over en begrænset mængde parkeringspladser med indkørsel fra Rued Langgaardsvej. Kontakt arrangøren senest en uge inden workshoppen, hvis du ønsker at komme i bil, men ikke er ansat på Københavns Universitet og dermed har brug for en særskilt parkeringstilladelse (et gæstekort).

 

 

 

Eksempler på hoteller og vandrehjem i nærheden af universitetet eller offentlig transport:

Hotel Amager og Hotel Copenhagen er begge meget billige og ligger i gåafstand  (ca. 10-15 min.) fra Søndre Campus, hvor workshoppen afholdes.

Ibsens Hotel og Hotel Kong Arthur ligger begge i gåafstand fra Nørreport station, hvor der er metro direkte til både lufthavn og Søndre Campus.

Axel Guldsmeden ligger i nærheden af Hovedbanegården.

Danhostel Copenhagen City er et stort vandrehjem tæt på både Hovedbanegården og Søndre Campus.

Ellers anbefaler vi Tripadvisor til at søge efter hoteller eller vandrehjem.

 

 

 

 

OPDATERET 13-06-2021

Indtil videre planlægges workshoppen afholdt som fysisk arrangement på Søndre Campus, Københavns Universitet, København. Dette vil naturligvis ændre sig, hvis myndighedspåbudte restriktioner eller øvrige forhold ved den nuværende COVID-19-pandemi kræver ændringer i workshoppens format.

På grund af COVID-19-situationen er det samlede deltagerantal begrænset til 30, sådan at vi kan sidde med den påkrævede 1 meters afstand i lokalet, ligesom der vil være stort fokus på udluftning og på afspritning af kontaktflader både før, under og efter workshoppen samt være rigeligt med håndsprit tilgængeligt i lokalet.

Som deltager skal man være opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens generelle gode råd (ingen håndtryk/knus/kram, holde afstand, god håndhygiejne, host/nys i ærmet m.m.) i videst muligt omfang samt på, at

Brug af mundbind eller visir er ikke længere påkrævet ved deltagelse i workshoppens faglige og sociale aktiviteter.

Hvis man principielt gerne vil deltage i workshoppen, men konkret ikke kan eller ønsker at deltage fysisk på grund af COVID-19-forholdene og/eller -forholdsreglerne, må man gerne skrive til arrangøren (bssh@hum.ku.dk) så hurtigt som muligt, så vi kan forsøge at finde en god løsning.

Se også Københavns Universitets side om COVID-19.

 

Arrangør

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
Center for Dialektforskning
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 2 (lokale 23.3.23)
2300 København S
Tlf. 35 32 93 33
bssh@hum.ku.dk

Kontakt

bssh@hum.ku.dk