Gramino 3: Grammatik i Norden

Formålet med GRAMINO 3 er at samle forskere som arbejder med grammatiske forhold i de nordiske sprog (dansk, elvdalsk, færøsk, islandsk, norsk, svensk og relevante dialekter). Vi hilser alle typer af grammatisk forskning velkommen, fx i:

  • formel eller funktionel grammatik
  • synkron eller diakron grammatik
  • talesprog eller skriftsprog
  • dialekter eller standardsprog
  • første- eller andetsprogstilegnelse

Foredragene kan holdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Indbudte talere

Eva Skafte Jensen (Dansk Sprognævn)
Henrik Rosenkvist (Göteborgs Universitet)

Abstracts

Fristen for at indsende anonyme abstracts til 30-minutters foredrag eller posterpræsentation er 15. januar 2022. Abstracterne indsendes i pdf-format til gramino@hum.ku.dk.

Angiv navn og titel i e-mailen, og angiv om du foretrækker en mundtlig præsentation eller en poster (eller om det ikke spiller nogen rolle). Abstractet skal være maksimalt 400 ord (eksklusive referencer). De indsendte abstracts vil blive vurderet af anonyme fagfæller i programkomitéen. Man vil modtage svar på om ens foredrag/poster er antaget, senest 1. marts 2022.

Frister

Frist for indsendelse af abstracts: 15. januar 2022
Besked om antagelse: senest 1. marts 2022