Gramino 3: Grammatik i Norden

Formålet med GRAMINO 3 er at samle forskere som arbejder med grammatiske forhold i de nordiske sprog (dansk, elvdalsk, færøsk, islandsk, norsk, svensk og relevante dialekter). Vi hilser alle typer af grammatisk forskning velkommen, fx i:

 • formel eller funktionel grammatik
 • synkron eller diakron grammatik
 • talesprog eller skriftsprog
 • dialekter eller standardsprog
 • første- eller andetsprogstilegnelse

Foredragene kan holdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Indbudte talere

Eva Skafte Jensen (Dansk Sprognævn)
Henrik Rosenkvist (Göteborgs Universitet)

 

8.30 – 9.00

Registrering, Lokale 4a.0.56

9.00 – 9.15

Konferenceåbning, Lokale 4a.0.69

9.15 -10.15

Plenarforelæsning, Lokale 4a.0.69 (Ordstyrer: Torben Juel Jensen)

Eva Skafte Jensen
600 års nominativ og oblik form i dansk

10.15 - 10.30

Pause (med kaffe, te og frugt)

10.30 - 12.00

Session 1, Lokale 4a.0.56 (Henrik Hovmark)

Johan Brandtler & David Håkansson
Subjektsplacering i rogativa satser. Ledföljdsvariation i mittfältet i modern svenska

Marie Herget Christensen
Hvorfor er det vi kløver spørgsmål? Pragmatiske og diskursive funktioner for den spørgeformede kløvningskonstruktion i dansk

Filippa Lindahl
Satsfläta med relativsats i isländska och svenska: En parallellundersökning

 Session 2, Lokale 4a.0.68 (Erik Petzell)

Ásgrímur Angantýsson
Stylistic fronting in main clauses in Icelandic and Faroese


Eva Klingvall & Fredrik Heinat
Grammatical structure and discourse topics


Ida Larsson & Kari Kinn
Satsens inledning i svenskt arvspråk

12.00 - 13.00

Frokost

JUR-kantinen, Bygning 6a, stuen

13.00 – 14.30

Session 3, Lokale 4a.0.56 (Tanya Karoli Christensen)

Maud Westendorp & Øystein Vangsnes
Word order variation in wh-questions in Sogn Norwegian: syntactic and prosodic factors

Line Dalberg
Topologiske forandringer i den danske ledsætning: Fra VX til XV og tilbage igen

Lars-Olof Delsing & David Petersson
Om att- och det-satser i svenska. Huvud- och bisatsegenskaper

Session 4, Lokale 4a.0.68 (Jan Heegård Petersen)

Søren Sandager Sørensen
Syntaktiske forhold ved kopuladrop med mere - samt interaktionelle perspektiver

Åshild Søfteland
Pragmatiske analysar av ‘veit du’ og ‘you know’ i amerikanorsk

Line Burholt Kristensen & Katrine Falcon Søby
Gymnasiegrammatik - i produktion og perception

14.30 – 14.45

Pause (med kaffe/te og kage)

14.45 – 15.45

Session 5, Lokale 4a.0.56 (Anu Laanemets)

Ragnhild Eik & Brita Ramsevik Riksem
Språkblanding i amerikanorske samansetjingar

Kari Kinn
Substantiv som predikativ i Latin-Amerika-norsk

Session 6, Lokale 4a.0.68 (Elisabeth Engdahl)

Torben Juel Jensen, Marie Maegaard & Nicolai Pharao
Investigating indexicality and regional morphological change

Maki Kubota, Jorge González Alonso, Merete Anderssen, Isabel Nadine Jensen, Alicia Luque, Sergio Miguel Pereira Soares, Yanina Prystauka, Øystein A. Vangsnes & Jason Rothman
Nordnorske predikative adjektiv og bilektalitet: En ERP-studie av grammatisk følsomhet hos talere med ulik eksponering for nordnorsk dialekt

15.45 – 16.00

Pause

16.00 – 17.00

Session 7, Lokale 4a.0.56 (Filippa Lindahl)

Marie Lund Stokka
Jakta på femininum i Latin-Amerika-norsk

Ulla Stroh-Wollin
Hur den post-nominala bestämda artikeln erövrar Norden

Session 8, Lokale 4a.0.68 (Jan Heegård Petersen)

Klaus Kurki
The Inclusory Plural Pronominal Construction in Fenno-Swedish

Tanya Karoli Christensen & Marie Herget Christensen
Hvordan bliver man en truer? Førstepersonspronominer og andre udtryk for afsenderansvar i danske trusselsbeskeder

17.30

KonferencemiddagBryggens Spisehus
Islands Brygge 18

 

 

9.30 – 9.45

Kaffe og croissant

9.45 – 10.45

Session 9, Lokale 4a.0.56 (Ulla Stroh-Wollin)

Mikael Berger
Objekt i förhållande till adverbial i medeltida fastlandsnordiska språk

Philippe Collberg & Anders Agebjörn
Svenskans obestämda plurala artikel ena

 Session 10, Lokale 4a.0.68 (Øystein Vangsnes)

Peter Juul Nielsen
Den danske indirekte medium i diakron belysning

Erik M. Petzell
Gutnisk si-passiv

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 12.00

Session 11,  Lokale 4a.0.56 (Henrik Hovmark)

Evie Coussé, Aleksandrs Berdicevskis & Yvonne Adesam
The ongoing loss of att in Swedish future constructions. A micro-diachronic perspective

Anu Laanemets
Bruk av ha og være i sammensatte tempusformer i moderne norsk

 Session 12, Lokale 4a.0.68 (Lars-Olof Delsing)

Matilda Edgren
Produktiva prepositioner? Lexikalisering och syntaktisk status hos flerordsprepositioner i modern svenska

Ida Västerdal
Ihop eller isär? Bestämda nominalfraser med adjektivattribut utan framförställd bestämd artikel i estlandssvenska

12.00 - 13.00

Frokost

JUR-kantinen, Bygning 6a, stuen

13.00 – 14.00

Plenarforelæsning, Lokale 4a.0.69 (Ordstyrer: Jan Heegård Petersen)

Henrik Rosenkvist
Strukturell ambiguitet och grammatisk språkförändring – med fokus på fortsatt

14.00 – 14.15

Konferenceafslutning

 

 

Plenarforelæsninger

600 års nominativ og oblik form i dansk

Strukturell ambiguitet och grammatisk språkförändring – med fokus på fortsatt

Sektionsforedrag

Bruk av ha og være i sammensatte tempusformer i moderne norsk

Den danske indirekte medium i diakron belysning

Grammatical structure and Discourse topics

Gutnisk si-passiv

Gymnasiegrammatik – i produktion og perception

Hur den post-nominala bestämda artikeln erövrar Norden

Hvordan bliver man en truer? Førstepersonspronominer og andre udtryk for afsenderansvar i danske trusselsbeskeder

Hvorfor er det vi kløver spørgsmål? Pragmatiske og diskursive funktioner for den spørgeformede kløvningskonstruktion i dansk

Ihop eller isär? Bestämda nominalfraser med adjektivattribut utan framförställd bestämd artikel i estlandssvenska

Jakta på femininum i Latin-Amerika-norsk

Nordnorske predikative adjektiv og bilektalitet: En ERP-studie av grammatisk følsomhet hos talere med ulik eksponering for nordnorsk dialekt

Objekt i förhållande till negation i medeltida fastlandsnordiska språk

Om att- och det-satser i svenska. Huvud- och bisatsegenskaper

Ordstillingsvariasjon i hv-spørsmål i sognemål: syntaktiske og prosodiske faktorer

Pragmatiske analysar av veit du og you know i amerikanorsk

Produktiva prepositioner? Lexikalisering och syntaktisk status hos flerordsprepositioner i modern svenska

Satsens inledning i svenskt arvspråk

Satsfläta med relativsats i isländska och svenska. En parallellundersökning

Språkblanding i amerikanorske samansetjingar

Subjektsplacering i rogativa satser: Ledföljdsvariation i mittfältet i modern svenska

Substantiv som predikativ i Latin-Amerika-norsk

Standardisering og morfologisk variation: et sprogholdningsstudie

Stylistic fronting in main clauses in Icelandic and Faroese

Svenskans obestämda plurala artikel ena

Syntaktiske forhold ved kopuladrop med mere – samt interaktionelle perspektiver

The Inclusory Plural Pronominal Construction in Fenno-Swedish

The ongoing loss of att in Swedish future constructions. A micro-diachronic corpus perspective

Topologiske forandringer i den danske ledsætning: Fra VX til XV og tilbage igen

 

 

 • Camilla Wide, Åbo
 • Erik Petzell, Göteborg
 • Gunlög Josefsson, Lund
 • Helge Lødrup, Oslo
 • Ida Larsson, Oslo
 • Jan-Ola Östman, Helsingfors
 • Johannes G. Jónsson, Reykjavík       
 • Kristin Melum Eide, Trondheim
 • Kristine Bentzen, Tromsø
 • Lars-Olof Delsing, Lund
 • Marit Julien, Lund          
 • Øystein Vangsnes, Tromsø
 • Sten Vikner, Aarhus 
 • Thorhállur Eythórsson, Reykjavík
 • Ulla Stroh-Wollin, Uppsala

 

 

 • Tanya Karoli Christensen, Københavns Universitet
 • Torben Juel Jensen, Københavns Universitet
 • Henrik Hovmark, Københavns Universitet
 • Jan Heegård Petersen, Københavns Universitet

Kontakt os: gramino@hum.ku.dk

 

Tilmelding

Konferenceafgiften er 750 dkr. (937,50 dkr. inklusive moms) og inkluderer konferencemiddag d. 9. juni.

Sidste frist for tilmelding er 16. maj 2022.

Tilmeld dig GRAMINO 3.