14. november 2018

11 millioner til to NorS-projekter om samfundsudfordringer

bevillinger

Danmarks Frie Forskningsfond har netop uddelt midler til forskningsprojekter, der skal være med til at løse væsentlige samfundsudfordringer. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab er flot repræsenteret med to projekter, som til sammen modtager 11 millioner kroner.

Danmarks Frie Forskningsfond er som noget nyt begyndt at uddele midler til forskning inden for særlige temaer. Inden for temaet Menneske og samfund har fonden netop uddelt 52 millioner til 11 projekter, som skal være med til at løse væsentlige samfundsudfordringer.

To NorS-projekter har modtaget bevillinger på samlet 11 millioner kroner:

Lektor Martha Sif Karrebæk: Interpreting in institutional interaction: Sociolinguistic challenges in Denmark as a globalized society
I det danske samfund er det en grundlæggende præmis, at borgere og myndigheder skal kunne forstå hinanden. Hvis lægen ikke kan forstå patienten, kan hun ikke stille en diagnose, og hvis borgeren ikke kan forstå, hvad en politibetjent eller en dommer siger, kan han ikke få en retfærdig behandling. Globalisering og mobilitet medfører et stigende behov for tolkning, hvis denne forståelse skal sikres. Tolken er en vigtig deltager i mødet mellem borger og myndigheder, og tolken kan sørge for både sproglig og kulturel forståelse. Tolkning er dog en væsentlig udgift for samfundet, og også derfor er det vigtigt, at tolkede møder

Lektor Mads Poulsen: The making of stronger readers: the role of syntactic proficiency in understanding texts
Læseforståelse er afgørende for udbyttet af mange undervisningsaktiviteter – fra at værdsætte litteratur til at forstå miljøudfordringer til at løse matematiske problemer. Læseforskningen har hidtil fokuseret på vigtigheden af, at børn lærer at afkode bogstaver til ord og forstå ordene. Men god læseforståelse kræver også, at børnene kan uddrage information fra ordrækkefølge. Det kunne fx være den overraskelse, at pigen løftede, i sætningen ”Den stærke mand blev løftet af den spinkle pige”. Nogle børn kan have særligt svært ved dette. Selv om de kender ordene, kan de have svært ved at fange den information, der ligger i ordrækkefølgen. Vi andre kan opleve noget tilsvarende på fremmedsprog.

Vores erfaring er, at undervisere er opmærksomme på muligheden for mangelfuld sætningsforståelse, men savner viden om, hvordan vanskelighederne kan afdækkes og håndteres. Derfor består vores projekt af tre undersøgelser. Den første undersøger, hvordan sætningsforståelse udvikler sig op gennem grundskolen. Vi udvikler redskaber til at udrede sætningsforståelse. Den anden undersøgelse afdækker, i hvilket omfang netop sætningsforståelse er årsag til mangelfuld læseforståelse. I den tredje undersøgelse gennemfører vi undervisningsforløb for elever, der har milde til svære sætningsforståelsesvanskeligheder, og vurderer forløbenes virkningen på elevernes tekstforståelse.

Læs om alle projekterne på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside

Emner