Danske retningsadverbier og rumlig orientering

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

Denne ph.d.-afhandling rummer en undersøgelse af brugen af de danske ret­nings­adverbier (= RA) (ud, ind, op, ned, hen, over, om samt hjem og tilbage) som udtryk for rumlig orientering set ud fra en kognitiv-semantisk synsvinkel (Talmy, Langacker) og med fokus på forholdet mellem sprog, kultur og kognition.

Afhandlingen tager udgangspunkt i variationen i deiktisk brug af RA ved loka­lisering af nogen eller noget i landskab, terræn, bygning o.l. og undersøger for­skellige mulige rammer og restriktioner der måtte gøre sig gæl­dende i forbindelse med denne variation. Der fokuseres især på at beskrive eventuelle sammenhænge mellem sproglig konceptualisering og kul­turel kontekst i brugen af RA.

Afhandlingens undersøgelse falder i to hoveddele: 1) En beskrivelse af RAs kernesemantik på basis af undersøgelser i Ømålsordbogens samlinger, Korpus 2000 og Google. 2) En undersøgelse af variationen i brugen af RA, primært på basis af en række interview med dialekttalende i et sydvestfynsk lokalområde (Helnæs).

Afhandlingens analyse af RAs kernesemantik fokuserer på følgende: 1) en be­skrivelse af hvordan RA kan indkode en talers (eller protago­nists) synspunkt og dermed et deiktisk centrum i ytringen, 2) RAs rolle som del af Path i en Motion event (jf. Talmy 2000) og 3) en beskrivelse af de konceptualiseringer i form af (basale) billedskemaer der kendetegner RAs leksikalske del. Et væsentligt resultat er beskrivelsen af en samlet paradigmatisk grundbe­tydning for RAs tre former, nemlig en telisk bevægelse i en såkaldt path event frame samt beskrivelsen af de tre bøjningsformer (ud-Ø, ud-e, ud-ad/-efter) som tre forskellige profileringer af en sådan bevægelse: a) den dynamiske type: fuld profilering, b) den statiske type: profilering af det statiske målpunkt for en forud­gående fiktiv bevægelse, c) den processuelle type: profilering af bevægelsen i sin uafsluttede proces, dvs. af be­vægelsens måde, retning e.l.

Afhandlingens undersøgelse af variation tager udgangspunkt i at danske sprog­brugere normalt har syv (ni) RA til rå­dighed ved deiktisk brug af RA: op/ned/ud/ ind/hen/over/om til lægen (og hjem/tilbage igen). I afhandlingen antages det at følgende tre overordnede faktorer påvirker sprogbrugernes valg af RA: 1) percep­tion og konceptualisering af de konkrete rumlige forhold i ytringsituationen, 2) de basale konceptualiseringer i RAs kernesemantik (billedskemaer, fx centrum-periferi) og 3) specifikke, kulturelt betingede konventionaliseringer af relatio­nerne mellem bestemte RA og bestemte (prototypiske) lokaliteter (fx ud på havet, ind til byen). Med udgangspunkt i det empiriske materiale argumenteres der i af­handlingen for følgende: 1) Brugen af RA og deres basale semantiske kerne (rumlige billedskemaer) er dynamisk, men samtidig stærkt konventionaliseret, dvs. knyttet til socio-kulturelt betingede konceptualiseringer og praksisser. 2) De deiktiske centre der etableres igennem konven­tionaliserede forbindelser med RA, er ikke kun knyttet til den enkelte sprogbruger, men afslører også gruppebaserede deiktiske centre, herunder i dialektmaterialet ikke mindst lokale deiktiske centre der står i forhold til lokale gruppebaserede socio-kulturelle praksis­ser. 3) Brugen af RA viser at sprogbrugerne i den sproglige kodning af rumlig orien­tering ikke kun opererer med meget abstrakte billedskemaer, men også tager højde for for­skellige forhåndskategoriseringer og -konceptualiseringer af typiske rumlige situ­ationstyper og referencerammer.

Endelig rummer afhandlingen et leksikografisk tillæg om konventionalise­rede forbindelser som leksikografisk resurse i en­sproglige ordbøger med udgangspunkt i praksis i Den Danske Ordbog og Ømåls­ordbogen.
Bidragets oversatte titelDanish Directional Adverbs and Spatial Orientation
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagNordisk Forskningsinstitut
Antal sider251
StatusUdgivet - 2007

ID: 2984367