25. januar 2017

Den islandske præsident kom med litterær folkegave

Islandske sagaer

I forbindelse med sit statsbesøg overrakte Islands præsident Guðni Thorlacius Jó­hann­es­son 700 eksemplarer af de nyoversatte islændingesagaer til kulturminister Mette Bock. Besøget gik også forbi Den Arnamagnæanske Samling til en fremvisning af håndskriftsamlingen.

Rektor Ralf Hemmingsen, som også er formand for Den Arnamagnæanske Kommission, holder tale ved præsident Guðni Jó­hann­es­sons besøg på Den Arnamagnæanske Samling.

Overrækkelsen af de 700 eksemplarer som folkegave til danske biblioteker og læreanstalter fandt sted i Den Sorte Diamant. Et eksemplar af fembindsværket blev symbolsk givet til kulturministeren under overværelse af Dronning Margrethe og større delegationer fra begge lande.

Siden gik turen til Den Arnamagnæanske Samling på Søndre Campus hvor rektor Ralf Hemmingsen tog imod, og afdelingsleder Anne Mette Hansen sammen med lektor Annette Lassen, lektor Gottskálk Jensson og lektor Britta Olrik Frederiksen kunne vise prøver på samlingens omkring 1.400 middelalderhåndskrifter frem.

Annette Lassen har været redaktør på den danske del af det ambitiøse oversættelsesprojekt som i 2014 for første gang kunne præsentere samtlige islændingesagaer oversat til mundret dansk, svensk og norsk – også de sagaer der tidligere var mindre kendte, og hvoraf nogle aldrig har været oversat. Det islandske Saga Forlag har udgivet oversættelsen, og med støtte fra en bred vifte af islandske virksomheder kommer den nu hele den danske offentlighed til glæde som litterær folkegave. 

Kulturminister Mette Bock tog på Danmarks vegne imod folkegaven i Dronningesalen i Den Sorte Diamant.

Endnu et led i et enestående videnskabeligt samarbejde

Ifølge præsidenten, som selv er historiker, vidner det mangeårige videnskabelige samarbejde om den islandske sagalitteratur mellem Danmark og Island om et forhold mellem landene som man ellers ikke kan tage for givet. Det er enestående på verdensplan at så stor en kulturskat som 1.666 middelalderlige håndskrifter blev leveret tilbage fra en kolonimagt til et tidligere biland.

Med folkegaven giver Island nu taknemmeligt igen – og styrker ikke bare båndene til Den Arnamagnæanske Samling og Københavns Universitet, men til hele Danmark. Et nyt oversættelsesprojekt er allerede i gang, endnu en gang med Annette Lassen som redaktør: Sidste forår udkom de to første bind af en ny, samlet oversættelse af Oldtidssagaerne – om Danmark og Nordens sagntid og vikingetid.

Ved besøget på Den Arnamagnæanske Samling fik delegationerne fra Island og det danske hof fremvist nogle af de ca. 1.400 middelalderlige håndskrifter som udgør samlingens danske del.

Også formidlingstraditionen kalder på ydmyghed

Formidlingen af islændingesagaerne i Danmark har en lang tradition. Annette Lassen kunne i sin tale i Den Sorte Diamant fortælle hvordan den første komplette oversættelse af en islændingesaga udkom i 1778-79, udarbejdet af Werner Abrahamson som var officer ved artilleriet. Grundtvig oversatte også en islændingesaga, og mindst to rektorer for Københavns Universitet, Børge Thorlacius og Knud Lyne Rahbek, oversatte og udgav islændingesagaer. Dertil kommer filologer, forfattere og mange andre.

Det er blevet til mange prægtige og lærde værker gennem flere århundreder, og Annette Lassen fremhævede at der er god grund til ydmyghed når man som oversætter står stillet over for denne tradition. I det oversættelsesprojekt som nu har ført til folkegaven, var der mange involverede: femten oversættere, en skjaldekvadskonsulent, en skønlitterær konsulent og kunstneren Karin Birgitte Lund som illustrerede dem med motiver fra sagaskrivernes samtid.

Annette Lassen afsluttede sin tale med at henvise til den ydmyghed som også sagaernes forfattere og skrivere selv havde vist:

- Sagaskriverne valgte at være anonyme. Vi ved ikke hvorfor. Måske er det, som Saxo skrev, fordi det "i deres øjne var lige så glorværdigt at beskrive andres dyder som at demonstrere sine egne." Således betragtet er hele sagalitteraturen en folkegave.

Lektor Annette Lassen kunne som dansk redaktør af oversættelsen også takke for gaven ved overrækkelsesceremonien.