Ledelse

Institutleder
Anne Jensen

Lokale 22.2.50

annejensen@hum.ku.dk 

Viceinstitutleder
Bolette Sandford Pedersen

Lokale 27.4.50
35 32 90 78
bspedersen@hum.ku.dk 
 

Studieleder
John Tøndering

Lokale 22.2.46
35 32 86 52
nors-studieledelse@hum.ku.dk
 

Institutadministrator
Helle Trøst Nielsen

Lokale 22.2.51
35 32 60 91
gtj714@hum.ku.dk