Praktiksamarbejde

Praktikordningen på NorS er et projektorienteret forløb mellem en studerende og en arbejdsplads.

Studerende kan indgå i et forløb – i daglig tale blot "praktik" – hvor de udfører projekter eller opgaver for en virksomhed, organisation eller myndighed. I et projektorienteret forløb skal den studerende afprøve og udvikle sine akademiske kompetencer ved at udføre konkrete opgaver. Under forløbet har den studerende både en vejleder fra virksomheden og en vejleder på universitetet. Den studerende afslutter forløbet med en eksamen i form at udarbejdelse af en rapport.

Hvad kan din virksomhed få?

  • løst konkrete opgaver af en fagligt kvalificeret studerende
  • større rekrutteringsmuligheder blandt universitetsstuderende
  • tilført engageret og veluddannet arbejdskraft
  • adgang til den nyeste viden, analyser og metoder fra den studerendes fagområde
  • en kompetent og nysgerrig medspiller som kan bringe ny energi til din virksomhed

Hvad kan en studerende tilbyde din virksomhed?

Den studerende kan i et projektorienteret forløb løse afgrænsede projekter eller opgaver. Den studerende kan tilbyde generel, akademisk bistand inden for fx organisering, formidling, analyse og markedsføring.

Den studerende kan også tilbyde fagspecifikke kompetencer fra deres respektive uddannelser: Dansk, Finsk, Indoeuropæisk, Lingvistik, Kønsstudier og Sprogpsykologi.

Hvornår?

Et projektorienteret forløb er typisk placeret i tidsrummet september til januar eller februar til juni, efter aftale mellem studerende og virksomhed.

Hvor mange timer?

Et projektorienteret forløb må ikke være studietidsforlængende. Det er normeret til 15 ECTS-point, hvilket svarer til et halvt semesters arbejde. Den studerende har på denne måde mulighed for at følge kurser svarende til yderligere 15 ECTS-point sideløbende med sit projektorienterede forløb. Instituttet anbefaler derfor 1-2 ugentlige fridage hvor den studerende har mulighed for at studere.

Et 15 ECTS-point projektorienteret forløb må svare til tre måneders fuldtidsarbejde, dvs. 420 timer, hvoraf 200-300 timer af selve forløbet er hos værtsvirksomheden. Den resterende tid bruger den studerende på opgaveskrivning. Forløb som overskrider dette, vil ikke blive godkendt.

Timerne kan – efter aftale mellem den studerende og arbejdspladsen – bruges over en kortere periode eller spredes ud over hele semesteret med færre timer om ugen.

Der skal tages hensyn til at den studerende skal have tid til at følge evt. undervisning på universitetet samt udarbejde en praktikrapport og forberede sig til eksamen.

Få en studerende på din arbejdsplads: Sådan gør du

  1. Skriv et 'praktikopslag': Fortæl kort om virksomheden, de konkrete projekter/opgaver og hvilke kompetencer du søger hos den studerende. Anfør gerne en ansøgningsfrist og en kontaktperson.
  2. Del opslaget: Du kan dele opslaget ved at benytte KU Projekt & Job. Del gerne opslaget i april (for aftaler med start i september) eller oktober (for aftaler med start i februar). Du kan også sende dit opslag til instituttets studievejledning på adressen nors-studievejl@hum.ku.dk. De kan sørge for at opslaget bliver delt på NorS' interne opslagsside. Del evt. også opslaget via andre relevante kanaler, fx via netværk eller sociale medier.
  3. Lav en aftale med en studerende: Når du har fundet den rette studerende, skal I sammen aftale de nærmere rammer og indgå en kontrakt. Den studerende skal i samarbejde med virksomheden sikre at kontrakten lever op til kravene og de faglige mål i studieordningen og til rammerne for et projektorienteret forløb. Den ansvarlige vejleder skal herefter godkende kontrakten. Derefter kan forløbet begynde.
  4. Vejled den studerende: Under det projektorienterede forløb skal vejlederen i virksomheden sikre at den studerende får kvalificeret vejledning og feedback. Desuden skal den studerende indgå i dagligdagen og have adgang til normale fysiske rammer på en arbejdsplads såsom en computer, internetadgang, skrivebord og lignende.

Er praktikken meritgivende?

Ja, hvis der er indgået en kontrakt mellem virksomheden, den studerende og instituttet, er forløbet ECTS-givende og indgår som en del af den studerendes uddannelse.

Påskønnelse af projektorienterede forløb

Virksomheder har pr. 1. juli 2017 mulighed for at give studerende i projektorienterede forløb eller ulønnet praktik op til 3.000 kr. om måneden ved siden af deres SU. Mange virksomheder og organisationer har efterspurgt en mulighed for at få lov til at påskønne den indsats som studerende i projektorienterede forløb bidrager med på de danske arbejdspladser.

Folketinget muliggør dette i form af en såkaldt erkendtlighed – som dog er frivillig for virksomheder og organisationer. Beløbsgrænsen på 3.000 kr. er fastlagt for at understrege at de studerende er i et uddannelsesforløb og ikke er arbejdstagere. Læs mere på ministeriets hjemmeside