Legater og fonde

Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat

Legatet gives efter individuel ansøgning til en viderekommen studerende eller en yngre kandidat, der på udpræget videnskabelig basis studerer nordisk filologi eller kulturhistorie, herunder specielt den ældre litteratur, dialektologi og folkloristik. Enkelte legatportioner kan efter bestyrelsens skøn uddeles for flere år ad gangen.

Ulla og Børge Andersens fond for sprogvidenskabelig forskning

Hermed opslås én eller flere legatportioner fra Ulla og Børge Andersens fond for sprogvidenskabelig forskning.

Ifølge fondens fundats, som bestemt i Børge og Ulla Andersens fælles testamente, har legatet ”til formål at støtte velkvalificerede kandidater fra Københavns Universitet, som er i gang med større lingvistiske projekter.”