Legater og fonde

Svend Grundtvigs og Axel Olriks Legat

Legatet gives efter individuel ansøgning til en viderekommen studerende eller en yngre kandidat, der på udpræget videnskabelig basis studerer nordisk filologi eller kulturhistorie, herunder specielt den ældre litteratur, dialektologi og folkloristik. Enkelte legatportioner kan efter bestyrelsens skøn uddeles for flere år ad gangen.