Ulla og Børge Andersens fond for sprogvidenskabelig forskning

Hermed opslås én eller flere legatportioner fra Ulla og Børge Andersens fond for sprogvidenskabelig forskning.

Ifølge fondens fundats, som bestemt i Børge og Ulla Andersens fælles testamente, har legatet ”til formål at støtte velkvalificerede kandidater fra Københavns Universitet, som er i gang med større lingvistiske projekter.”

I fondens fundats nævnes følgende områder som vigtige for fondens indsats:

  1. studier af dialekter og regionalsprog i et almenlingvistisk perspektiv eller
  2. lingvistiske analyser og beskrivelser af lidet udforskede sprog eller
  3. studier i sprogvidenskabens faghistorie med særligt henblik på dansk sprogvidenskab, specielt Louis Hjelmslevs sprogteori (”glossematikken”). Nævnte teori kan anses for mønstergyldig for studieemnerne i pkt. 1. og pkt. 2.

Der indkaldes således ansøgninger om støtte til forskning inden for de nævnte områder.

Der er ca. 250.000 kr. til fordeling i 2024.

Ansøgninger skal indeholde et kort cv, publikationsliste og en projektbeskrivelse på ikke over 3 sider.

Ansøgninger indsendes til fondens formand Pia Quist senest 1. november 2023.

Der sendes kopi via cc til bestyrelsesmedlemmer Jan Heegård Petersen og Torben Juel Jensen.