6. december 2017

Carlsbergfondet støtter flere NorS-aktiviteter

Støtte til forskning

Ud over at give en bevilling til forskningsprojektet "Truslers sprog og genre har Carlsbergfondet i efteråret 2017 besluttet at støtte flere NorS-forskningsaktiviteter med målrettede bevillinger.

Professor Frans Gregersen har modtaget 826.000 kr. til et projekt inden for forskningsinfrastruktur med titlen "Two leading phonologists in correspondence: The Roman Jakobson Eli Fischer-Jørgensen correspondence". Formålet er at udgive og kommentere korrespondancen mellem Roman Jakobson og Eli Fischer-Jørgensen, og Viggo Bank Jensen og Giuseppe D’Ottavi skal i samarbejde med Frans Gregersen finde frem til et format hvori man kan formidle en vigtig periode i lingvistikkens historie til moderne sprogforskere.

Lektor Pia Quist har modtaget et Semper Ardens Fellowship på 697.000 kr. På baggrund af de seneste års forskning i relationen mellem sprog, mennesker og sted skal stipendiet bruges til at skrive en monografi med titlen "Ties - Language, Body and Place in the 21st Century".  Monografien sammenknytter  forskningsresultater fra projekterne Sprog og sted: Sproglig variation i by og land i Danmark og Dialekt i periferien: Bornholm, Vendsyssel og Sønderjylland i en teoriudvikling som skal udfylde et hul i et forskningsområde som har brug for en stærkere teoretisk basis.

Desuden har lektor Torben Jelsbak modtaget kr. 41.600 kr. som et bidrag til afholdelse af IASS 2018 konferencen Scandinavian Exceptionalisms. Til samme konference har Torben Jelsbak også modtaget 25.000 fra KU's Almene Fond.