6. december 2017

Dokumentarfilm skal skildre det danske sprog i forandring

Sprog på film

Med 900.000 kr. i støtte fra udlodningsmidlerne skal lektor Karoline Kühl og dokumentarfilmeren Lars Feldballe Petersen producere 7 korte film med tilhørende undervisningsmateriale om det danske sprog i Danmark og i danske miljøer i udlandet.

Tilberedning af asado (kødmad lavet på en speciel og meget stor grill), et af de kulturspecifikke koncepter som er indlånt som ord i argentinadansk.

Projektet "Det danske sprog i forandring" er udviklet i fællesskab af Karoline Kühl og Lars Feldballe Petersen som er aktuel med dokumentarserien Rejsen til Amerika – de danske udvandrere på DR, og det har nu fået tildelt støtte fra udlodningsmidlerne under Danske Spil. 

Målet med samarbejdet er at producere flere korte film med tilhørende undervisningsmateriale om det danske sprog i Danmark, men især om dansk sprog uden for Danmark. Der tales dansk uden for Danmark i blandt andet Sydslesvig, Færøerne og Island, men også i udvandrermiljøerne i Argentina og Nordamerika – som er blevet studeret i forbindelse med forskningsprojektet Danske stemmer i USA og Argentina

Med afsæt i en introduktion til sprogforandring i Danmark skal film og undervisningsmateriale åbne op for at belyse en række spørgsmål som opstår når dansk sprog 'flytter hjemmefra':

Opretholdes det danske sprog på Færøerne, i Island, i Sydslesvig, Nordamerika og Argentina? Er det danske sprog fortsat et omdrejningspunkt i hverdagslivet, og hvilke forskelle er der mellem generationerne? Og bliver det danske sprog brugt til at opretholde dansk identitet og kultur?

Dansk har været etableret som sprog på Færøerne siden øerne kom under den danske krone i 1380. Dagligdagens interne kommunikation foregår på færøsk, men børnene lærer dansk i skolen fra 3. klasse, og dansk spiller stadig en stor rolle, da færøsk tales af for få mennesker til at der f.eks. findes tilstrækkeligt stort udbud af bogudgivelser og tv-programmer på sproget. (Foto fra Wikipedia af Erik Christensen: Klaksvík, Færøernes næststørste by)

Materialet skal kunne anvendes bredt

Filmene og undervisningsmaterialet skal inspirere gymnasieelever og vække deres nysgerrighed for sprogets mange perspektiver. Det vil være relevant for de gymnasiale uddannelser med henblik på den rolle, det danske sprog spiller som kultur- og identitetsbærer for det enkelte menneske og i samfundet i og uden for Danmark, men også med hensyn til sprogforandring på det sproglige plan.

Eksempelvis kan materialet belyse forandringen af grammatik, ordforråd og udtale. Dermed kan materialet ikke kun bruges i danskundervisningen, men generelt i sprogfagene til at belyse almen sprogforståelse og sprogrigtighed.

Herudover vil materialet også kunne tjene til at fortælle om den danske udvandring til Argentina omkring 1900 – som langt fra er lige så kendt som udvandringen til USA og Canada. Selvom den talmæssigt har været forholdsvis beskeden, med kun ca. 8.000 danskere der slog sig ned, så har det danske sprog i Argentina overlevet i op til fire generationer.