22. november 2017

Line Burholt Kristensen og Andreas Stæhr får Sapere Aude-bevillinger

Elitebevilling

Der har i 2017 været rekordstor søgning til Det Frie Forskningsråds eliteinitiativ Sapere Aude. Men to sprogforskere fra NorS har fundet vej gennem nåleøjet og har fået en bevilling til at blive forskningsledere.

Postdoc Line Burholt Kristensen har fået støtte til sit projekt Broken Grammar and Beyond

Både i dagligdags samtaler og i tekster forekommer der afvigende grammatik, fx afvigende brug af ordstilling eller bøjningsendelser. I nogle tilfælde påvirker det forståelsen. Andre gange forstår vi budskabet trods de grammatiske normbrud – vi ænser dem ligefrem ikke.

Grammatiske afvigelser forekommer både hos personer med dansk som modersmål og dansk som andetsprog. Forskningsprojektet Broken Grammar and Beyond undersøger forskelle på typen og hyppigheden af grammatiske afvigelser hos de to grupper – dem der er opvokset med dansk grammatik og dem der er ved at tilegne sig grammatikken.

Gennem kontrollerede læseforsøg undersøger projektet hvordan sprogbrugere forstår sprog med forskellige slags grammatiske afvigelser - og gennem hjerneskanningsforsøg undersøger det hjernens arbejde med sprogforståelse. Målet er at opstille en brugsbaseret og neurokognitivt funderet sprogforståelsesmodel der tager hensyn til at grammatik kan tage mange former (fx ordstilling, kasus og navneords køn), og at disse ikke alle påvirker forståelsen på samme måde. Et differentieret syn på menneskers grammatikforståelse kan desuden gavne sprogundervisere, Dansk Sprognævn og udviklere af sprogteknologi.

Læs mere om Line Burholt Kristensen på DFF's hjemmeside

Foto: Christoffer Regild

Sociale medier i familien

Også postdoc Andreas Candefors Stæhr har fået støtte til sit projekt Language and Social Media in the Family.

Sociale medier udgør i dag en almindelig del af både unge og voksnes hverdagskommunikation. På trods af dette har vi kun begrænset viden om hvordan digital kommunikation på sociale medier påvirker familielivet. Gennem etnografiske observationer og analyser af forskellige familiemedlemmers online hverdagssprogbrug undersøger projektet hvilke kommunikative funktioner sociale medier udfylder i 10 forskellige familier.

Familierne er udvalgt blandt unge i to gymnasieklasser. Ved at analysere hvordan disse familier rent faktisk bruger og taler om sociale medier, undersøger projektet også hvordan sociale medier påvirker familie-socialisering – altså de sproglige og social aktiviteter og kulturer der konstituerer en familie. Projektet biddrager således ikke kun med ny viden til forskning, men også med betydelig viden om sociale medier og familieliv generelt.

Læs mere om Andreas Candefors Stæhr på DFF's hjemmeside