Lingvistisk laboratorium

Lingvistisk Laboratorium finder man på 5. sal i Bygning 22. På laboratoriet arbejdes der med sprogvidenskabens tekniske sider og med multimedier (videogennemsyn og lytning). Formålet med laboratoriet er at tilbyde tekniske løsninger for eksperimentalfonetikkens klassiske discipliner: Talens fysiologi, akustik og perception.

Laboratoriet tilbyder for instituttets ansatte og studerende

  • et lydstudie med professionelt afspille- og optageudstyr til optagelser af talelyd i perceptionsforsøg samt til brug for audiologiske eksperimenter. Se brugermanual for lydoptagelse på cd i lydstudiet.
  • optageudstyr som kan udlånes til feltarbejde.
  • audiologisk udstyr.
  • Klinik med énvejsspejl. Se brugermanual for betjening af klinikkens audioudstyr.
  • et rum til fysiologiske målinger, f.eks. til analyse af stemmelæberne og måling af luftstrøm og lufttryk
  • computerfaciliteter til behandling af lyddata
  • faciliteter til  videogennemsyn (Videomaterialet administreres af biblioteket, og laboratoriets tekniker fører tilsyn)
  • løsning af opgaver for myndigheder og eksterne parter
  • Studerende og ansatte kan læse nærmere om laboratoriet i instituttets intranet. Andre interesserede er velkomne til at kontakte Ruben Schachtenhaufen ruben.sch@hum.ku.dk for nærmere information.