Vision

Ved fusionen af NFI og INSS 1/9-2017 er det fusionerede instituts vision nyformuleret med udgangspunkt i visionen for NFI:

Det er instituttets vision at udforske fagligheder som nordisk kulturarv, sprogvidenskab og sprogteknologi ganske bredt, dels set i et historisk perspektiv i forhold til hvorfra og hvordan vores sprog, litteratur og navne har udviklet sig, dels i et samtidsperspektiv i forhold til hvordan talt og skrevet sprog i dag kan beskrives og processeres under forhold som urbanisering, globalisering og nye, digitale kommunikationsformer.

Vi udforsker nye tilgange til sprog og tekstlig kulturarv inden for de brede rammer af digital humaniora og data science. Vi udvikler stærke faglige profiler som er internationalt anerkendte, og som kan tiltrække kollektive forskningsprojekter og forskningsgrupper, nationale som internationale.

Vi tilstræber en inter-institutionel, international og tværfaglig tilgang. Vi arbejder for et tæt samarbejde med relevante institutioner i Danmark og Norden der forvalter litterær og sproglig kulturarv eller arbejder med humanistisk forskningsinfrastruktur, og vi indgår i tæt dialog og samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder i ind- og udland der arbejder med sprogvidenskab og -teknologi samt kulturarv.

Vi vil være internationalt i topklasse inden for vores fagligheder og tiltrække de dygtigste internationale forskere i form af gæsteprofessorer, postdocer og ph.d-studerende; bl.a. gennem EU-programmer som Marie Curie og ERC. Instituttets medarbejdere indgår i udstrakt grad i EU-forsknings- og infrastrukturprojekter hvorigennem vi vedligeholder en meget stor international kontaktflade.

Vi ønsker at tilbyde uddannelser/uddannelsesspor – gerne internationale – af høj kvalitet, og vi vil arbejde for et aktivt og socialt studiemiljø hvor de studerende indgår i et tæt og dynamisk samarbejde med instituttets forskere og opnår stærke og relevante kompetencer som er efterspurgte i samfundet.